ENG KU NEWS

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มก.- บ.เบญจจินดา โฮลดิ้ง จก.วิศวฯ มก. – ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ทางวิชาการ ร่วมกับเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กว่า 30 แห่งนิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงอีก 4 รางวัล IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022นิสิตวิศวฯ ทีม FUKU ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 ทีม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมนิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021คณะวิศวฯ ร่วมพิธี MOU TAIST-Tokyo Techวิศวฯ มก. จับมือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่กองกิจการนิสิต มก. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ SAKU Sharing & KM weekคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

อาจารย์คณะ รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงานมหกรรมการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์สู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อศักยภาพของกองทัพ และการปกป้องประเทศ (Thailand’s Armament and National Defense Research and Industry:  TANDRI) จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม  2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) จากผลงานเรื่อง โครงการการวิจัยและพัฒนา เพื่อดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์: ระบบปืนใหญ่รถถังขนาด 105 มิลลิเมตร ของรถถังรุ่น  M48A5 และรุ่น M60A1/A3

และผลงานเรื่อง โครงการการวิจัยและพัฒนา เพื่อดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์:  กรณีศึกษาของปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ปบค. 95 ขนาด 105 มิลลิเมตร แบบเอ็ม 101 เอ1  (ปรับปรุง)

2. รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) จากผลงานเรื่อง โครงการเพิ่มสมรรถนะของระบบสื่อสารระบบควบรวมด้วยเทคโนโลยีระบุพิกัดจากดาวเทียมเพื่อสนุบสนุนการปฏิบัติการภารกิจ ทางการทหาร

ภายในงานมีศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เสนาธิการทหารบก พลตรี สมบุญ เกตุอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี

นอกจากนี้ ในงานเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง “ความเป็นมาของทุน ปัญหาอุปสรรค ความสำเร็จและผลการนำไปใช้งานจริง” ด้วย

************************************************

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่