ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

อาจารย์คณะ รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงานมหกรรมการวิจัยด้านยุทโธปกรณ์สู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อศักยภาพของกองทัพ และการปกป้องประเทศ (Thailand’s Armament and National Defense Research and Industry:  TANDRI) จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม  2563 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ (ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) จากผลงานเรื่อง โครงการการวิจัยและพัฒนา เพื่อดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์: ระบบปืนใหญ่รถถังขนาด 105 มิลลิเมตร ของรถถังรุ่น  M48A5 และรุ่น M60A1/A3

และผลงานเรื่อง โครงการการวิจัยและพัฒนา เพื่อดำรงสภาพและเพิ่มประสิทธิภาพยุทโธปกรณ์:  กรณีศึกษาของปืนใหญ่เบากระสุนวิถีโค้ง ปบค. 95 ขนาด 105 มิลลิเมตร แบบเอ็ม 101 เอ1  (ปรับปรุง)

2. รองศาสตราจารย์ ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ (ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า) จากผลงานเรื่อง โครงการเพิ่มสมรรถนะของระบบสื่อสารระบบควบรวมด้วยเทคโนโลยีระบุพิกัดจากดาวเทียมเพื่อสนุบสนุนการปฏิบัติการภารกิจ ทางการทหาร

ภายในงานมีศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ เสนาธิการทหารบก พลตรี สมบุญ เกตุอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี

นอกจากนี้ ในงานเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง “ความเป็นมาของทุน ปัญหาอุปสรรค ความสำเร็จและผลการนำไปใช้งานจริง” ด้วย

************************************************

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่