ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

สัมมนาบุคคลากร

สัมมนาบุคคลากร

              เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2548 อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ คณบดี บรรรยายพิเศษ เรื่อง การร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสเปิดการสัมมนาบุคลากรสายช่วยวิชาการและธุรการ ประจำปี พ.ศ. 2548 หลังจากนั้นบุคลากรฯ ได้แบ่งกลุ่มสัมมนาย่อย เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการทำงาน พร้อมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ก่อนเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ ณ โรงแรมและรีสอร์ท สักภูเดือน เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่