ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

สัมมนาบุคคลากร

สัมมนาบุคคลากร

              เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2548 อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ คณบดี บรรรยายพิเศษ เรื่อง การร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสเปิดการสัมมนาบุคลากรสายช่วยวิชาการและธุรการ ประจำปี พ.ศ. 2548 หลังจากนั้นบุคลากรฯ ได้แบ่งกลุ่มสัมมนาย่อย เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการทำงาน พร้อมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ก่อนเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ ณ โรงแรมและรีสอร์ท สักภูเดือน เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่