ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

สัมมนาบุคคลากร

สัมมนาบุคคลากร

              เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2548 อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ คณบดี บรรรยายพิเศษ เรื่อง การร่วมมือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสเปิดการสัมมนาบุคลากรสายช่วยวิชาการและธุรการ ประจำปี พ.ศ. 2548 หลังจากนั้นบุคลากรฯ ได้แบ่งกลุ่มสัมมนาย่อย เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการทำงาน พร้อมหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ก่อนเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ ณ โรงแรมและรีสอร์ท สักภูเดือน เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่