ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

อาจารย์วิศวฯ ไฟฟ้า ร่วม มจธ. พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน ใช้งานจริงในพื้นที่เกาะห้อง จ.กระบี่

ปัจจุบันกระแสไฟฟ้านับเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิต ซึ่ง นอกจากจะให้แสงสว่างและให้ความร้อนแล้ว ยังอำนวยความสะดวก ในชีวิตประจำวันอีกด้วย เช่น ตู้เย็น เตารีด พัดลม ซึ่งในพื้นที่ห่างไกล หรือหมู่เกาะต่างๆ ที่กระแสไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงนั้น การผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้เองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและมีความจำเป็นในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะ หมู่เกาะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว กระแสไฟฟ้ามีความจำเป็นสำหรับ อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลพื้นที่

ด้วยเหตุนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุสาห์ บุญบำรุง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบ ผสมผสานในโครงการการศึกษารูปแบบการผลิตไฟฟ้า ด้วยพลัง หมุนเวียนที่เหมาะสมในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของ ประเทศ ณ ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะห้อง จ.กระบี่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ กล่าวว่า “ในส่วนของการ ดำเนินโครงการในพื้นที่หมู่เกาะห้องนั้น ได้ร่วมสนับสนุนบุคลากร ข้อมูลทางด้านวิชาการ ตลอดจนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการติดตาม และการสื่อสารระหว่างระบบผลิตไฟฟ้าและระบบควบคุมการผลิต ไฟฟ้า ซึ่งในพื้นที่หมู่เกาะห้องสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตลอด24 ชั่วโมง โดยผลิตกระแสไฟฟ้าแบบระบบผสมผสาน คือการนำระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ รวมเข้ากับการผลิตไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟด้วยเครื่องยนต์ดีเซล

ในส่วนของระบบติดตามการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าจาก โซลาร์เซลล์นั้น ระบบติดตามจะเก็บข้อมูลทุกๆ 5 นาที และมีซิมการ์ด เพื่อส่งข้อมูลด้วยสัญญาณโทรศัพท์ ซึ่งจะแสดงขึ้นที่หน้าจอของ ผู้ดูแลระบบที่อาจจะทำงานอยู่บนฝั่ง เมื่อผู้ดูแลระบบเห็นความ ผิดปกติในการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้า ในช่วงแรกก็จะแจ้งให้ เจ้าหน้าที่บนเกาะเข้าไปซ่อมแซมก่อนในเบื้องต้น

ระบบติดตามการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้านั้น ช่วยในการแจ้ง ปัญหาล่าช้า ซึ่งจะส่งผลให้ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเกิดความเสียหาย นอกจากนี้ยังใช้ในการติดตามการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าว่า โซลาร์เซลล์มีกำลังการผลิตได้เท่าไร มีการชาร์จไฟฟ้าเข้าไปใน แบตเตอรี เท่าใด และใช้ ไฟฟ้าไปเป็ นปริ มาณเท่าใดหรื อตอนนี้ แบตเตอรี ต่ำแล้ว ควรลดกำลังการใช้ไฟฟ้า เพื่อป้องกันแบตเตอรีเสียหายจาก การใช้ไฟฟ้าจนหมด

ล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ในฐานะผู้ร่วมดำเนินงาน ได้ร่วมในพิธีเปิดโครงการการศึกษารูปแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลัง หมุนเวียนที่เหมาะสมในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ของประเทศ ณ ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะห้อง ต.เขาทอง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คณะอาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ และพันธุ์พืช กว่า 100 คนเข้าร่วม โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน และให้ข้อเสนอแนะในการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกาะห้อง Smart Island ด้วยพลังงานสีเขียวแก่ผู้สนใจทั่วไปอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่