ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

เลี้ยงยินดีนิสิตคว้ารางวัลระดับโลก

เลี้ยงยินดีนิสิตคว้ารางวัลระดับโลก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีกับ แชมป์โลกจากการแข่งขัน MOS Olympic 2008 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย น.ส.เพ็ญพร กออนันตกูล นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 แชมป์โลกประเภท Microsoft Excel นายชวณัฐ นาคะสันต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แชมป์โลกประเภท Microsoft Word พร้อมทั้งนิสิตวิศวฯ ทีม SKUBA ซึ่งคว้ารางวัลที่ 2 ประเภทเทคนิคยอดเยี่ยมและลำดับที่ 3 ในประเภทหุ่นยนต์ขนาดเล็ก   จากการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล World RoboCup 2008 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   โดยมีนายปราโมทย์   ไม้กลัด นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ในงานที่จัดขึ้น ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา

       

รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี แล ะ อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ คณบดี ร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนและนิสิตผู้ได้รับรางวัล

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่