ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

เลี้ยงยินดีนิสิตคว้ารางวัลระดับโลก

เลี้ยงยินดีนิสิตคว้ารางวัลระดับโลก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเลี้ยงต้อนรับและแสดงความยินดีกับ แชมป์โลกจากการแข่งขัน MOS Olympic 2008 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย น.ส.เพ็ญพร กออนันตกูล นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 แชมป์โลกประเภท Microsoft Excel นายชวณัฐ นาคะสันต์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แชมป์โลกประเภท Microsoft Word พร้อมทั้งนิสิตวิศวฯ ทีม SKUBA ซึ่งคว้ารางวัลที่ 2 ประเภทเทคนิคยอดเยี่ยมและลำดับที่ 3 ในประเภทหุ่นยนต์ขนาดเล็ก   จากการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอล World RoboCup 2008 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   โดยมีนายปราโมทย์   ไม้กลัด นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ในงานที่จัดขึ้น ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา

       

รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี แล ะ อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ คณบดี ร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่นักเรียนและนิสิตผู้ได้รับรางวัล

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่