ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

70ปี คณะวิศวฯ ม.เกษตร ผู้นำความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม

70ปี คณะวิศวฯ ม.เกษตร ผู้นำความเป็นเลิศด้านวิศวกรรม

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก.   จัดงานครบรอบ 70 ปี แห่งความเลิศด้านวิศวกรรม     เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 70 ซึ่งในปีนี้คณะวิศวฯ ได้จัดฉลองวาระสำคัญนี้อย่างยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปี     นอกจากจะให้มีพิธีสงฆ์และทำบุญตักบาตร   พิธีวางแจกันดอกไม้สักการะรูปเหมือนหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บิดาแห่งชลกรแล้ว คณะวิศวฯ ได้จัดให้มีพิธีเปิดแพรป้ายชื่ออาคารชูชาติ กำภู ซึ่งเดิม คือ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ 60 ปี เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงผู้ก่อตั้งคณะวิศวฯ   ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา ภริยาของ หม่อมหลวงชูชาติฯ เป็นประธานในพิธี โดยมีนายปราโมทย์ ไม้กลัด นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี   อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ คณบดี และ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร รวมถึงนิสิตคณะฯ ร่วมในพิธีด้วย

นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่อาจารย์ บุคลากรและนิสิตผู้นำชื่อเสียงมาสู่คณะฯ ในด้านต่างๆ อาทิ รางวัล Best Improvement Awards รางวัล Best Suggestion Awards รางวัลการเรียบเรียงตำราดีเด่น รางวัลอาจารย์ บุคลากร และนิสิตผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะฯ   บุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม รวมถึงรางวัล Industrial Awards for Outstanding Engineering Projects     ซึ่งมอบให้กับโครงงานวิศวกรรมดีเด่นของนิสิตชั้นปีที่ 4 รวมทั้งสิ้น 34 ประเภทรางวัล และมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 67 คน       ในพิธีที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุม อาคารชูชาติ กำภู มีผู้เข้าร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง

พิธีเปิดป้ายอาคารจำลองบุญสม สุวชิรัตน์ ซึ่งเป็นอาคารภาควิชาวิศวกรรมโยธาหลังใหม่ที่จะก่อสร้างในปลายปี พ.ศ. 2551 โดยมี รศ.ดร.บุญสม สุวชิรัตน์ อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดอาคารจำลองหลังดังกล่าว

การมอบรางวัลต่างๆ ให้แก่อาจารย์ บุคลากรและนิสิต ผู้นำชื่อเสียงมาสู่คณะฯ รวมถึงบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และการมอบรางวัลโครงการ Industrial Awards จากหน่วยงานภายนอกแก่นิสิตชั้นปีที่ 4

ผู้มีโครงงานวิศวกรรมดีเด่น

อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ คณบดี กล่าวว่า “ ในปี 2551 นี้ เป็นวาระครบรอบ 70 ปีของการก่อตั้งคณะวิศวฯ ม.เกษตร   นับเป็น ปีทองของคณะฯ เนื่องจากเป็นปีที่มีนิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโลก ระดับภูมิภาค และ ระดับประเทศมากกว่า 15 รางวัล มีนิสิตเก่าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นผู้บริหารสูงสุดขององค์กรใหญ่ๆ ถึง 3 องค์กร คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการประปาส่วนภูมิภาค และยังรวมถึง ผู้บริหารสูงสุดในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชนต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมที่คณะฯ ได้ผลิตบัณฑิตในแต่ละปีออกไปอย่างมีคุณภาพ โดยตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา คณะฯ ได้มีการการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการพัฒนาอาจารย์ โดยมีแนวทางในการมุ่งสู่การเป็นคณะนวัตกรรมในทศวรรษต่อไป”

 

 

 

 

   

   

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่