ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ มก. จับมือหน่วยงานชั้นนำด้านระบบราง สทร. – ESTACA และ EGIS ฝรั่งเศส ใช้เทคโนโลยี AI พัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ 2566[นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม การแข่งขัน Innovation Robotic AI&IoT Contest 2023 (iRAIC)]สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดพิธีปิดโครงการ KAMP Engineering รุ่นที่ 3อาจารย์คณะร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศคณะวิศวฯ จับมือ ปตท. ร่วมมือทางวิชาการคณะวิศวฯ จัดประกวดโครงการ PQI ประเภทที่ 2 Output/Outcome Oriented Focusคณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษานิสิต จากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยคณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop ครั้งที่ 2นิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า โครงการ IUP คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน YouThful Issue Competition

คณะวิศวฯ มอบเครื่องผลิตน้ำสะอาดแบบเคลื่อนที่ให้กระทรวงสาธารณสุข ใช้ในงานแผ่นดินไหวเนปาล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบเครื่องผลิตน้ำสะอาดแบบเคลื่อนที่ รุ่น MAP 3.2 จำนวน 2 เครื่อง ให้กับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมี ดร.นาวิน มีนะกรรณ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ออกแบบเครื่องผลิตน้ำสะอาด และนายปรัชญา จันรทศักดิ์ นักวิจัย ผู้ประดิษฐ์เครื่องผลิตน้ำสะอาดให้กับนายประโชติ กราบกราน นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ผู้แทนจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ณ ประเทศเนปาล ได้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค ในสถานวิกฤตดังกล่าว โดยพิธีรับมอบเครื่องผลิตน้ำสะอาด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เครื่องผลิตน้ำสะอาดแบบเคลื่อนที่ รุ่น MAP (Mobile Aqua Purifier) 3.2 เป็นนวัตกรรมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คิดค้นและพัฒนาโดย ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายปรัชญา จันทร์ศักดิ์ เจ้าหน้าที่วิจัย ซึ่งประสบผลสำเร็จในการนำไปใช้งานจริงเมื่อเกิดมหาอุทกภัยในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.2554 มาแล้ว สามารถผลิตน้ำสะอาดใน 2 คุณภาพ โดยไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า คือ เปลี่ยนน้ำท่วมขังหรือน้ำตามแหล่งธรรมชาติทั่วไปให้เป็นน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค อัตราการผลิต 120 ลิตรต่อชั่วโมง และเป็นน้ำสะอาดสำหรับการบริโภค อัตราการผลิต 30 ลิตรต่อชั่วโมง ใช้หลักการกรอง 4 ชั้น คือ ชั้นแรก หัวกรองหยาบ ชั้นที่ 2 ไส้กรองเซรามิก ชั้นที 3 ไส้กรองคาร์บอน และชั้นที่ 4 ไส้กรอง อาร์โอ สามารถแยกหัวจ่ายน้ำเป็นน้ำสำหรับดื่ม โดยใช้ระบบเท้าเหยียบ และน้ำสำหรับการใช้งานโดยระบบสูบลมด้วยพลังงานจากแรงคนเพียงคนเดียว ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส ขนาด 45X50X55 เซนติเมตร น้ำหนัก 25 กิโลกรัม ใช้งานง่าย ราคาประหยัด และวัสดุที่ใช้สามารถหาได้ภายในประเทศไทย

หน่วยสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่