ENG KU NEWS

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มก.- บ.เบญจจินดา โฮลดิ้ง จก.วิศวฯ มก. – ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ทางวิชาการ ร่วมกับเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กว่า 30 แห่งนิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงอีก 4 รางวัล IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022นิสิตวิศวฯ ทีม FUKU ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 ทีม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมนิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021คณะวิศวฯ ร่วมพิธี MOU TAIST-Tokyo Techวิศวฯ มก. จับมือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่กองกิจการนิสิต มก. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ SAKU Sharing & KM weekคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

นิสิตวิศวฯ โยธา คว้า 3 รางวัล การประกวดโครงงานวิศวกรรมปฐพี

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้รับรางวัล 2 เหรียญทองและ 1 เหรียญเงิน จากการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี จัดโดยมูลนิธิ ศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธ์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพีในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน นิสิตผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้

รางวัลเหรียญทอง

  • น.ส.กัญญารัตน์ นันทวีสิทธิ์ และ นายธัญญ์ วงศ์ตระกูล จากผลงานเรื่อง การวิเคราะห์ความมั่นคงของอุโบสถของวัดร่องขุ่นต่อการเกิด Liquefaction จากแผ่นดินไหว
  • นายณัฐกร พีรสุขประเสริฐและนายพนุสรณ์ ก่อบุตร จากผลงานเรื่อง นวัตกรรมเครื่องนับจำนวนครั้งการตอกเพื่อประเมิน   กำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม

รางวัลเหรียญเงิน

นายวิทวัส ศรีเรือง นายฐาปกรณ์ ผลมานะ และนายยุทธพล จิรัฐติกร จากผลงานเรื่อง การพัฒนากำแพงกันดิน TOR Block  เพื่อป้องกันดินถล่มและแผ่นดินไหว

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่