ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

วิศวฯ การบินและอวกาศ นำอากาศยานไร้คนขับ ร่วมหาแนวทางอนุรักษ์สัตว์ป่า

วิศวฯ การบินและอวกาศ นำอากาศยานไร้คนขับ ร่วมหาแนวทางอนุรักษ์สัตว์ป่า

อาจารย์ ดร.ไชยวัฒน์ กล่ำพล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ พร้อมด้วยทีมนักวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (iSAAC Laboratory) นำอากาศยานไร้คนขับ ร่วมลงพื้นที่สำรวจบริเวณ อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เพื่อร่วมหาแนวทางในการใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนภารกิจงานด้านอนุรักษ์ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก โดยมีนายสัตวแพทย์ ภัทรพล มณีอ่อน ประธานอนุกรรมการ ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ได้ร่วมกันลงพื้นที่และหารือ พร้อมกับทีมงาน ประกอบด้วย นายอยู่ เสนาธรรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 นายรนัตถ์ชัย พุ่งเจริญ นายอำเภอแก่งหางแมว และนายพิทักษ์ ยิ่งยง เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅในและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง หลังจากนั้นก็ได้ร่วมกันทดลองใช้อากาศยานไร้คนขับ iSAAC Mapper ขึ้นบินจากสนามหน้าที่ว่าการอำเถอแก่งหางแมว ไปยังพื้นที่เขาป้อม รวมระยะทางไป-กลับ 21 กิโลเมตร

นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันลงพื้นที่รอยต่อระหว่างป่าและพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านที่มักจะพบข้างป่า ใช้เป็นทางผ่านเพื่อออกมาหากินในพื้นที่ โดยทีมงานจะรวบรวมปัญหาและความเป็นไปได้ต่างๆ ในพื้นที่จริงเหล่านี้มาสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมด้วยหลักการทางวิศวกรรม เพื่อใช้แก้ปัญหาต่อไป

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่