ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
นิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. มอบเงิน 1 ล้านบาท สนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล มก.คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียน ร.ร.ชลราษฎรอำรุง – รับฟังแนะแนวหลักสูตร-เยี่ยมชมภาควิชาต่าง ๆคณะวิศวฯ จับมือ ไทยคม ศึกษา วิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม เพื่อสนับสนุนการเติบโตของประเทศคณะวิศวฯ จัดอบรมด้านทรัพย์สินปัญญา และ Startup

อาจารย์ วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และคณะ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับดี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงานวันนักประดิษฐ์ “Thailand Inventors’ Day 2020” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

         ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล คือ การศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกันและสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ : พื้นที่ต้นแบบบ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอ   แม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยคณะนักวิจัย ได้แก่ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ดร.สันติ ไทยยืนวงศ์ นายวรวัชร์ ตอวิวัฒน์ นายดำรงค์ ปึ้งสุวรรณ นายสิริศาสตร์ ยังแสนภู น.ส.ลักษมี ศรีเจริญ นายอภิสิทธิ์ บุญโพธิ์ นายธีรไนย์ นุ้ยมาก นายราเมตร์ สุขเจริญ นายสมศักดิ์ เลิศประเสริฐพันธ์ น.ส.ศิริภรณ์ ฟ้าคำตัน และ ดร.กุลภัทร์ พิสิษฐ์กุล

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่