ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ รับบริจาคโลหิตร่วมแสดงความยินดี สถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. ครบรอบ 38 ปีคณะวิศวฯ – กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติธรรมชาติในภารกิจกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคณะวิศวฯ มก. – คณะแพทย์ มก. – คณะแพทย์ มศว. – มทร.ธัญบุรี ร่วมพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันการเลื่อนหลุดสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำKU Computer Engineering JOB FAIRอาจารย์คณะ ร่วมถ่ายทำรายการ แนะนำหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานขอบคุณบุคลากรคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ หน่วยงานต่าง ๆคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. ครบรอบ 68 ปี

อาจารย์ วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และคณะ ที่ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับดี ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จากนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงานวันนักประดิษฐ์ “Thailand Inventors’ Day 2020” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

         ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล คือ การศึกษาพฤติกรรมการเกิดดินถล่มเพื่อการป้องกันและสร้างระบบเตือนภัยดินถล่มในพื้นที่ภาคเหนือ : พื้นที่ต้นแบบบ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอ   แม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยคณะนักวิจัย ได้แก่ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ดร.สันติ ไทยยืนวงศ์ นายวรวัชร์ ตอวิวัฒน์ นายดำรงค์ ปึ้งสุวรรณ นายสิริศาสตร์ ยังแสนภู น.ส.ลักษมี ศรีเจริญ นายอภิสิทธิ์ บุญโพธิ์ นายธีรไนย์ นุ้ยมาก นายราเมตร์ สุขเจริญ นายสมศักดิ์ เลิศประเสริฐพันธ์ น.ส.ศิริภรณ์ ฟ้าคำตัน และ ดร.กุลภัทร์ พิสิษฐ์กุล

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่