ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
บุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวันผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ กับ Tunghai University ไต้หวัน

อาจารย์-คณะวิศวฯ รับรางวัล ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มก.

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เข้ารับรางวัลหน่วยงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุดเป็นอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2555 โดยมีอาจารย์ได้รับรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 38 คน จากจำนวนผลงานรวมทั้งหมด 73 ผลงาน มีปริมาณผลงาน (Pi) = 75.35 และรางวัลหน่วยงานที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด อันดับที่ 3 มีจำนวนปริมาณผลงาน (Pi) รวมต่อจำนวนอาจารย์/นักวิจัย (75.35/310) = 0.243 จากรองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ อาจารย์ ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ยังได้เข้ารับรางวัล “นักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติประจำปี 2555” จากผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล SCI   จำนวน 5 ผลงาน โดยเข้ารับรางวัลจากรองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ไชยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อีกหนึ่งรางวัลด้วย

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่