ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

คณะวิศวฯ จับมือ ปตท.สผ. วิจัย พัฒนา ยานยนต์ใต้น้ำควบคุมระยะไกลและยานยนต์ใต้น้ำควบคุมด้วยตัวเอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมกับ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ศึกษา  วิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนายานยนต์ใต้น้ำควบคุมระยะไกล  (Remotely Operated underwater Vehicle หรือ ROV)  และยานยนต์ใต้น้ำควบคุมด้วยตัวเอง  (Autonomous  Underwater  Vehicle  หรือ  AUV)   โดยมีรองศาสตราจารย์  ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน์  คณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกับนายพงศธร ทวีสิน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานพัฒนาและวิศวกรรม  และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายสืบวงศ์ โรจนรัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม ปตท.สผ. ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของทั้งสองหน่วยงาน ในพิธีที่จัดขึ้น ณ อาคารสำนักงาน ปตท.สผ. ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

ความร่วมมือดังกล่าว มีระยะเวลา 3 ปี โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันแลกเปลี่ยนความรู้ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ROV และ AUV พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและภาคอุตสาหกรรมของไทย

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่