ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

คณะวิศวฯ จับมือ ปตท.สผ. วิจัย พัฒนา ยานยนต์ใต้น้ำควบคุมระยะไกลและยานยนต์ใต้น้ำควบคุมด้วยตัวเอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมกับ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ศึกษา  วิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนายานยนต์ใต้น้ำควบคุมระยะไกล  (Remotely Operated underwater Vehicle หรือ ROV)  และยานยนต์ใต้น้ำควบคุมด้วยตัวเอง  (Autonomous  Underwater  Vehicle  หรือ  AUV)   โดยมีรองศาสตราจารย์  ดร.ธัญญะ  เกียรติวัฒน์  คณบดี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือกับนายพงศธร ทวีสิน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานพัฒนาและวิศวกรรม  และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายสืบวงศ์ โรจนรัต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานวางแผนพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม ปตท.สผ. ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของทั้งสองหน่วยงาน ในพิธีที่จัดขึ้น ณ อาคารสำนักงาน ปตท.สผ. ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

ความร่วมมือดังกล่าว มีระยะเวลา 3 ปี โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันแลกเปลี่ยนความรู้ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ROV และ AUV พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลและภาคอุตสาหกรรมของไทย

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่