ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์”ระดับโลกคณะวิศวฯ ร่วมมือ บ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1 – Popular Vote Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาวคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก.คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยนิสิตคณะวิศวฯ-นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 202410 เรื่องน่ารู้ วิศวฯ มก. (บางเขน)อาจารย์คณะได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก MIIGAiK สหพันธรัฐรัสเซีย เยี่ยมชมคณะคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก NCHU ไต้หวัน นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ

สัมมนา พลังงานชุมชน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ คณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการสัมมนาเรื่อง “เพิ่มรายได้ ด้วยพลังงานชุมชน”  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีรองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และมีนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน วุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศทางด้านพลังงานทดแทนแก่บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่น ชุมชนและประชาชนทั่วไป รวมถึงได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย ผู้แทนด้านพลังงานของภาครัฐและเอกชนร่วมกัน

ภายในการสัมมนา มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางพลังงานชุมชนพอเพียงสู่อนาคตชุมชนไทย” โดยมีนายไกรฤทธิ์ นิลคูหา นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.  และเวทีเสวนาในหัวข้อ “ศักยภาพพลังงานชุมชน ลดต้นทุนเพิ่มพูนรายได้” โดยผู้แทนกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  และการเสวนาในหัวข้อ “ลดต้นทุน เพิ่มรายได้กับชุมชนพลังงานพอเพียง” และผู้แทนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงพลังงาน นักวิจัยและผู้แทนชุมชน ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ดำเนินรายการโดย  ดร.สุจิณณา  กรรณสูต  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ  มก.   และรองศาสตราจารย์เกียรติไกร อายุวัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน

นอกจากการสัมมนาด้านพลังงานชุมชนแล้ว ผู้ร่วมงานยังได้พบกับนิทรรศการแสดงผลงานด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลงานวิจัยด้านพลังงานต่างๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์พลังงานทดแทนที่เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันจากศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่