ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
[ อธิการบดี มก. พบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ]คณะวิศวฯ จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณคณะวิศวฯ จับมือ ส.ป.ก. ส่งเสริมการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อให้เกษตรกรใช้ประโยชน์ผู้บริหารคณะวิศวฯ ร่วมงาน นนทรีสีทอง’65 ณ ม.เกษตรศาสตร์นิสิตวิศวฯ ทีม  Olo Plus คว้ารางวัลรองชนะเลิศ Delta Cup ครั้งที่ 8ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ครบรอบ 25 ปีนิสิตระดับปริญญาเอกภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่นอาจารย์และนิสิตคณะวิศวฯ ทีม CiiBA คว้ารางวัลที่ 3 ของโลก IMAV 2022 การแข่งขันอากาศยานไร้คนขับด้านการเกษตรในโรงเรือนคณะวิศวฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะทูตานุทูตของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกและแอฟริกาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนาม MOU ระหว่าง มก.-หัวเว่ย

อาจารย์วิศวฯ นำผลงานร่วมแสดงมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ไทยแลนด์รีเสิร์ช เอ็กซ์โป 2016 ( ) และก  ารสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-จีนปัจจุบัน สู่อนาคต จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ รวมทั้งสถาบันการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเพื่อเป็นการสร้างสรรค์แรงขับเคลื่อนนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย ไปสู่การใช้ประโยชน์
ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาของประเทศ ภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ในโอกาสนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรผลงานหุ่นยนต์ Bi-Robot Touch ซึ่งเป็นระบบการควบคุมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการแพทย์และอุตสาหกรรม ผลงานของอาจารย์ ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงใช้งานระบบดังกล่าว โดยได้ทรงวาดตัวอักษร RUN หมายถึง เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) หลังจากนั้น หุ่นยนต์ได้วาดตามคำสั่งค่าตำแหน่งและแรงสัมผัสพู่กันที่ได้ทรงวาดไว้ ทั้งหมด 7 ฉบับ เพื่อส่งไปยังมหาวิทยาลัยในเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

 

 

ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่