ENG KU NEWS

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มก.- บ.เบญจจินดา โฮลดิ้ง จก.วิศวฯ มก. – ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ทางวิชาการ ร่วมกับเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กว่า 30 แห่งนิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงอีก 4 รางวัล IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022นิสิตวิศวฯ ทีม FUKU ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 ทีม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมนิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021คณะวิศวฯ ร่วมพิธี MOU TAIST-Tokyo Techวิศวฯ มก. จับมือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่กองกิจการนิสิต มก. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ SAKU Sharing & KM weekคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

อาจารย์วิศวฯ นำผลงานร่วมแสดงมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 ไทยแลนด์รีเสิร์ช เอ็กซ์โป 2016 ( ) และก  ารสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-จีนปัจจุบัน สู่อนาคต จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ รวมทั้งสถาบันการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 และเพื่อเป็นการสร้างสรรค์แรงขับเคลื่อนนำองค์ความรู้ ผลผลิต เทคโนโลยีและนวัตกรรมการวิจัย ไปสู่การใช้ประโยชน์
ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาของประเทศ ภายใต้แนวคิดวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

ในโอกาสนี้ได้เสด็จทอดพระเนตรผลงานหุ่นยนต์ Bi-Robot Touch ซึ่งเป็นระบบการควบคุมเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการแพทย์และอุตสาหกรรม ผลงานของอาจารย์ ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงใช้งานระบบดังกล่าว โดยได้ทรงวาดตัวอักษร RUN หมายถึง เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (Research University Network: RUN) หลังจากนั้น หุ่นยนต์ได้วาดตามคำสั่งค่าตำแหน่งและแรงสัมผัสพู่กันที่ได้ทรงวาดไว้ ทั้งหมด 7 ฉบับ เพื่อส่งไปยังมหาวิทยาลัยในเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

 

 

ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่