ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

นักเรียนญี่ปุ่นเยี่ยมชมคณะวิศวฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับอาจารย์สมนึก พงศ์กุหลาบ อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสนำคณะอาจารย์และนักเรียน จำนวน 8 คน  จากโรงเรียน Tokyo Tech High School of Science and Technology ประเทศญี่ปุ่น ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสานสัมพันธภาพอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ในโครงการแลกเปลี่ยนโรงเรียนพี่น้องไทย-ญี่ปุ่น สาธิตเกษตร-โตเกียวเทค เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ และสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่