ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

นิสิต ป.โท ดูงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทชัย กานตานันทะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ อาจารย์ในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นำนิสิตในโครงการ รุ่นที่ 10-11 และเจ้าหน้าที่โครงการ รวมจำนวน 71 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.จี. กรุ๊ป ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์จ.ปทุมธานี  โดยมี คุณพัฒนา ศรีจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ  และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 4 ผลิตกระแสไฟฟ้า จ.อยุธยา มี คุณรัฐนนท์ นนท์ไพรวัลย์ ตำแหน่ง วิศวกรระดับ 6 ให้การต้อนรับและนำชม การศึกษาดูงานดังกล่าวโครงการฯ จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ลักษณะการทำงานจากสถานประกอบการจริง

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่