ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

นิสิต ป.โท ดูงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทชัย กานตานันทะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ อาจารย์ในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นำนิสิตในโครงการ รุ่นที่ 10-11 และเจ้าหน้าที่โครงการ รวมจำนวน 71 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.จี. กรุ๊ป ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์จ.ปทุมธานี  โดยมี คุณพัฒนา ศรีจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ  และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 4 ผลิตกระแสไฟฟ้า จ.อยุธยา มี คุณรัฐนนท์ นนท์ไพรวัลย์ ตำแหน่ง วิศวกรระดับ 6 ให้การต้อนรับและนำชม การศึกษาดูงานดังกล่าวโครงการฯ จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ลักษณะการทำงานจากสถานประกอบการจริง

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่