ENG KU NEWS

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่คณะวิศวฯ จัดอบรม Service Blueprint and Lean Management

นิสิต ป.โท ดูงาน

เมื่อเร็วๆ นี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทชัย กานตานันทะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ อร่ามพงษ์พันธ์ อาจารย์ในโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม ภาคพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ นำนิสิตในโครงการ รุ่นที่ 10-11 และเจ้าหน้าที่โครงการ รวมจำนวน 71 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.จี. กรุ๊ป ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์จ.ปทุมธานี  โดยมี คุณพัฒนา ศรีจันทร์ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ  และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 4 ผลิตกระแสไฟฟ้า จ.อยุธยา มี คุณรัฐนนท์ นนท์ไพรวัลย์ ตำแหน่ง วิศวกรระดับ 6 ให้การต้อนรับและนำชม การศึกษาดูงานดังกล่าวโครงการฯ จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ลักษณะการทำงานจากสถานประกอบการจริง

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่