ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบ 76 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดงานวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ในงานได้รับเกียรติจากคุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา  ภริยาหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)  ให้เกียรติเป็นประธานวางแจกันดอกไม้รูปเหมือนหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ณ บริเวณด้านหน้าอาคารชูชาติ กำภู  พร้อมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตปัจจุบันและผู้แทนนิสิตเก่า  ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมวางแจกันดอกไม้

 

 

 

ภายในงาน  คณะวิศวฯ ยังได้จัดให้มีพิธีพุทธมนต์ ทำบุญ ตักบาตร พิธีเปิดสะพานเชื่อมอาคารชูชาติ กำภูและอาคารบุญสม สุวชิรัตน์ พิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณต่างๆ พิธีมอบทุนการศึกษา และในช่วงเย็นวันเดียวกันคณะวิศวฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมอาจารย์ บุคลากร คณะฯ และทีมนิสิตเก่าวิศวฯ

                     ในภาคกลางคืน  สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. ได้จัดงาน คืนสู่เหย้า ดงตาลสัมพันธ์’57 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตเก่าวิศวฯ และนิสิตปัจจุบัน  ได้พบปะ พูดคุย และถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง โดยในงานได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่น มก. ประจำปี 2557 ในด้านต่างๆ อีกด้วย

รางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น ประจำปี 2557

  • ดีเด่นภาคราชการ ประจำปี 2557  นายสมชาย สุมนัสขจรกุล (E 37)   รองอธิบดีกรมเจ้าท่า
  • ดีเด่นภาครัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2557  นายชาครีย์ บูรณกานนท์ (E 28)     รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายชุมพล โชคพงษ์อุดมชัย (E 31) รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 1) การประปาส่วนภูมิภาค นายเมฆินทร์ เพ็ชรพลาย (E 43) กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
  • ดีเด่นภาคธุรกิจเอกชน ประจำปี 2557 ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฏ (E 32)
  • ดีเด่นภาคการศึกษา ประจำปี 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี เทศผล (E 28) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ (E 29) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  • ดีเด่นดาวรุ่ง ประจำปี 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์ (E 57) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

*****************************

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่