ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้เข้าพบนางมิลลิเซนต์ ครูซ-ปาเรเดส (Mrs. Millicent Cruz-Paredes) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประจำประเทศไทย และคณะ ณ สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ การเข้าพบดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้หารือร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการ เช่น การรับบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์จากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เข้าดำเนินงานวิจัยและวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงความร่วมมือจัดทำหลักสูตร Double Degree  และการเข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในระดับนานาชาติ (International workshop) ที่จะจัดขึ้นในปี 2568 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการหารือดังกล่าวจะนำมาซึ่งแนวทางและรูปแบบความร่วมมือต่อไปในอนาคต

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่