ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการ ขึ้นเพื่อสนับสนุนอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่มีอายุการทำงาน ไม่เกิน 7 ปี ได้มีความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ว่าด้วยการทำโครงการพัฒนาวิชาการ เทคนิคและแนวทางในการจัดทำขอบเขตการจ้างงาน (TOR) แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และแนวทางการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการประปานครหลวง อาทิ ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ จากคณะอุตสาหกรรมบริการ มก.กพส. ผศ.ดร.พรเทพ  อนุสสรนิติสาร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.สุทธิศักดิ์  ลาภประเสริฐ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ก่อสร้าง) การประปานครหลวง และทีมหัวหน้างานส่งเสริมและสนับสนุนบริการวิชาการ สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม มก. มีจำนวนอาจารย์เข้าร่วมโครงการ 20 คน ระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2567 ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่