ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการเส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอตำแหน่งศาสตราจารย์ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนดไว้ รวมถึงเพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้กับคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานเปิดโครงการ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (อาคาร 6)

กิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการยื่นขอตำแหน่งศาสตราจารย์ โดย ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  Learning & Sharing แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการขอตำแหน่งทางวิชาการโดยใช้ตำราและผลงานวิจัย โดย รศ.ดร.อนุสรณ์ สืบสาย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และ รศ.ดร.อภินิติ โชติสังกาศ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และกิจกรรม Workshop & Caching แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติโดยแบ่งเป็น กลุ่มผลงานวิจัย กลุ่มผลงานวิจัยและตำรา และกลุ่มผลงานลักษณะอื่น โดยมีผู้เข้าร่วม รวม 50 คน แบ่งเป็นอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ จำนวน 40 คน และอาจารย์พี่เลี้ยงประจำกลุ่มให้คำแนะนำถึงวิธีการของตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 10 คน

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่