ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์”ระดับโลกคณะวิศวฯ ร่วมมือ บ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1 – Popular Vote Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาวคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก.คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยนิสิตคณะวิศวฯ-นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 202410 เรื่องน่ารู้ วิศวฯ มก. (บางเขน)อาจารย์คณะได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก MIIGAiK สหพันธรัฐรัสเซีย เยี่ยมชมคณะคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก NCHU ไต้หวัน นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ

อาจารย์และนิสิตได้รับรางวัล

อาจารย์ได้รับรางวัล

 • รางวัล PTIT Scholar 2017-2018
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงไทย วิฑูรย์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล PTIT Scholar 2017-2018 จาก ดร.ทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่
  26 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์
 • รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม 2560
  อาจารย์ ดร.รติพร มั่นพรหม ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมเพื่อสังคม 2560 จัดโดยฝ่ายบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มก. เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นิสิตได้รับรางวัล

 • การแข่งขัน BRICOM 2017
  นิสิตวิศวกรรมโยธา คว้า 3 รางวัลจากการแข่งขันสร้างสะพานเหล็ก ในงาน 10th ASIA Student Steel Bridge Competition (BRICOM2017) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2560 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) คือ
  รางวัลที่ 2 ประเภท Construction Cost และประเภท Total Cost พร้อมด้วยรางวัลที่ 3 ประเภท
  Overall Performance
  สมาชิกทีมประกอบด้วยนิสิตชั้นปีที่ 3 จำนวน 6 คน คือ นายทีปกร ศรีมั่น (หัวหน้าทีม) นายณัฐ หาญวิบูลย์วัฒน์ นายณัฐพร เรืองวาณิชยกุล นายชยพล BRICOM 2017 กิตติวิวัฒนพงศ์ นายตะวัน หน่อสกุล และนายวสุ พิพัฒน์เจษฎากุล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โชติกไกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
  ดร.ทรงพล จารุวิศิษฏ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
 • The Comprehensive course in Japan business innovation
  นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวดนวัตกรรมในงาน
  The comprehensive course in Japan business innovation จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สมาชิกทีมประกอบด้วยนิสิตชั้นปีที่ 4 จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสาวนุชศรา วัฒนา นายณัฏฐพล
  เด็ดรักษ์ทิพย์ นางสางไพลิน ทัพเจริญ นายปัญญากร รังษีชนะไพศาล และนายนัทธฤทธิ บัวทอง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชธีร์ เดชไพศาลเจริญกิจ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Delta Cup 2017 China
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และรางวัล The Most Attractive Award ในการแข่งขัน Delta Cup 2017 China จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สมาชิกทีมประกอบด้วย นายธนกร วัฒนาพร นางสาวนันท์นภัส ทิพย์แสง และนายเอกภพ เหล็กเพชน โดยผู้มีช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ รักษ์ศิริ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

         

BRICOM 2017                                                      Delta Cup 2017 China     

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่