ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ค่ายทะลุฟ้า ExCeed Camp #12

ค่ายทะลุฟ้า ExCeed Camp #12

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดโครงการค่ายทะลุฟ้า (Exceed Camp#12) หรือค่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ ในสภาพการทำงานร่วมแบบเปิดกว้าง เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต รุ่นพี่และนิสิตรุ่นน้องได้มีโอกาสการฝึกทักษะ ทั้งด้านวิชาการและสังคม เพิ่มทักษะและสร้างทัศนคติของการ โปรแกรมและเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของนิสิต โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน จัดขึ่นระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2558 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และโรงแรมสวนแสน ปาล์ม กำแพงแสน จ.นครปฐม มีอาจารย์และนิสิตเข้าร่วม จำนวน 150 คน

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่