ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงาน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับบริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด โดยมี ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามร่วมกับ นายเมธี วินิชบุตร และนายสมบูรณ์ เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการ บริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด และมี ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและความร่วมมืออุตสาหกรรม ลงนามเป็นพยานร่วมกับ นายจักรกฤษณ์ ศิวพรเสถียร หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ มีผู้ปริหาร คณาจารย์และบุคลากรจากทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธีที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

การร่วมมือดังกล่าว ทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และบริษัท อัลเตอร์วิม จำกัด จะสนับสนุนองค์ความรู้ และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญระหว่างกัน รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานวิจัย และโครงการบริการวิชาการ ตลอดจนทรัพยากรที่จำเป็น  เพื่อจุดมุ่งหมาย Carbon Neutrality และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ ภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจ โดยความร่วมมือที่จะทำการศึกษาร่วมกัน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.ศึกษาเทคโนโลยีและการลงทุน แบตเตอรี่ สำหรับการกักเก็บพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ 2.ศึกษาเทคโนโลยีและการลงทุน ระบบ Hydrogen (H2) ที่ใช้สำหรับระบบการกักเก็บพลังงาน (electrolyze และ Fuel Cell)  และ 3.งานวิจัยเสาเข็มพลังงาน Ground-source heat pump system เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบปรับอากาศสำหรับอาคาร

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่