ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ หารือความร่วมมือด้านวิชาการคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่

นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า คว้า 3 รางวัล การแข่งขัน 5MSPP 2024 ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1-ชมเชย

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลชมเชย จากการแข่งขันนำเสนอโครงงานวิศวกรรมด้านไฟฟ้าและพลังงานของนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี (Senior project) จัดขึ้นในงาน IEEE PES 5-minute Student Project Pitch Competition (5MSPP 2024) จัดโดยสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) หรือ IEEE PES-Thailand ร่วมกับหน่วยงานชั้นนำ โดยนิสิตได้เข้ารับรางวัลในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ การไฟฟ้านครหลวง (สำนักงานใหญ่) คลองเตย

ผู้ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม CO2U จากการนำเสนอโครงงาน เรื่อง การศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาจากการคายประจุไฟฟ้าสำหรับการปรับปรุงคุณภาพอากาศ

สมาชิกทีม ประกอบด้วย น.ส.สิริกัญญ์ หอมแก่นจันทร์ และ น.ส.จิรัชญา พุทธา โดยมี ผศ.ดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์ และ รศ.ดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่ ทีม Solar Rooftop Business Model จากการนำเสนอโครงงานเรื่อง การศึกษาแผนการดำเนินธุรกิจของพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
    สมาชิกทีมประกอบด้วย น.ส.พัชรามาศ สุขศรี และนายสารัช บุญบำเรอ โดยมี ผศ.ดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม E05 is not a place, it’s a people จากการนำเสนอโครงงาน เรื่อง การศึกษาและปรับปรุงเสถียรภาพของกริดขนาดเล็กที่มีอัตราส่วนพลังงานทดแทนในระดับสูง

สมาชิกทีมประกอบด้วย นายณฏฐกร สุขมานนท์ และนายกฤษณพงศ์ สังข์แก้ว โดยมี อ.ดร.ธงชาติ เกิดผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


การแข่งขันดังกล่าว มีทีมนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 30 ทีม โดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย เพียง 6 ทีม และในการแข่งขันในรอบสุดท้ายวันนี้ แต่ละทีมจะมีเวลา 5 นาที ในการนำเสนอโครงงานผลงาน Senior project ต่อคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง และบริษัทชั้นนำในด้านไฟฟ้าและพลังงานเป็นผู้ตัดสินผลงาน

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่