ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ครบรอบ 79 ปี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 79 ปี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยภายในงานได้จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวางแจกันรูปเหมือนหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้ก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิธีมอบทุนการศึกษา และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณต่างๆ นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ยังได้จัดกิจกรรม “ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ร้อยใจ ถวายพ่อ ร.๙” การนำเงินบริจาคมอบให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกพร้อมกับการร่วมส่งมอบสิ่งของยังชีพและเงินบริจาคไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดสกลนคร
ในตอนเย็นวันเดียวกันมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีระหว่างบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ และงานคืนสู่เหย้า ดงตาลสัมพันธ์’60 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ภายในงานดังกล่าวมีพิธีมอบรางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2560 ดังนี้

ดีเด่นภาคราชการ 

Ø นายสัญชัย เกตุวรชัย (รุ่น E32) อธิบดีกรมชลประทาน

Ø นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร (รุ่น E37) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

Ø ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล (รุ่น E40) อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

ดีเด่นภาคการศึกษา

Ø ผศ.ดร.ถาวร ธีรเวชญาณ (รุ่น E36) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Ø รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ (รุ่น E39) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

ดีเด่นภาคนักวิชาการ

Ø ศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร (รุ่น E29) และ ศ.ดร.นุชนารถ ศรีวงศิตาวงศ์ (รุ่น E36) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Ø ศ.ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย (รุ่น E43) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดีเด่นภาครัฐวิสาหกิจ

Ø นายวิวัฒน์ชัย รัตนรัต (รุ่น E30) รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) การประปานครหลวง

Ø นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย (รุ่น E32) รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ดีเด่นภาคธุรกิจเอกชน

Ø นายเสถียร ชมภูศรี (รุ่น E28) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสถียรพลาสติค แอนด์ ไฟเบอร์ จำกัด

Ø นายสมชัย เตชะวณิช (รุ่น E37) ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มธุรกิจ การตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Ø นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ (รุ่น E38) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยาม ยามาโตะ จำกัด

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่