ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลบุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวัน

นิสิตคณะวิศวฯ-นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 2024

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ทีม SKUBA Jr และทีม Cleaning in Progress ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (แชมป์ประเทศไทย) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (รองแชมป์ประเทศไทย) จากการแข่งขัน Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 2024 จัดโดย iMake innovation, Thai Robotic Society (TRS) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2567 ณ พาราไดซ์พาร์ค กทม.
โดยสมาชิกทีม SKUBA Jr ประกอบไปด้วย
  • นายณัฐชนน นนทพิบูลย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หัวหน้าทีม) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • นายไกรวี รุ่งทรัพย์ไพศาล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • นายรัชกร อนันตานานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • นายวรินทร มากท้วม ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • นายภคพล เต็งชาตะพันธ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
สมาชิกทีม Cleaning in Progress ประกอบไปด้วย
  • นายกันตินันท์ ช่วงรังษี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • นางสาวโชติกา เลิศธันยบูรณ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • นางสาวชยุดา สุขเกษม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • นายแม็กทอมมัส เมอร์เรย์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
โดยมี รศ.ดร.กาญจนพันธุ์ สุขวิชชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองทีม

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่