ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์”ระดับโลกคณะวิศวฯ ร่วมมือ บ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1 – Popular Vote Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาวคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก.คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยนิสิตคณะวิศวฯ-นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 202410 เรื่องน่ารู้ วิศวฯ มก. (บางเขน)อาจารย์คณะได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก MIIGAiK สหพันธรัฐรัสเซีย เยี่ยมชมคณะคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก NCHU ไต้หวัน นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ

คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop ส่งเสริมนิสิต นักศึกษาไทย-ต่างชาติ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรม

คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop

ส่งเสริมนิสิต นักศึกษาไทย-ต่างชาติ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop เพื่อสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาไทย-ต่างชาติ ได้ทำร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการเข้าร่วม Workshop การออกแบบอุปกรณ์การแพทย์และการนำเสนอผลงาน ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์สู่สากล พ.ศ.2567 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมี ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และมี ผศ.ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์จากสถาบันที่เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมในพิธีเปิด จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

กิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมจากสถาบันชั้นนำทั่วประเทศญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน ได้แก่ ECAM LaSalle, De La Salle University Manila, Keio University, Shizuoka University, Osaka Sangyo University, National Tsing Hua University รวมถึง Sirindhorn School of Prosthetics & Orthotics (SSPO) จากมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 80 คน โดยมีระยะเวลาการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์- 2 มีนาคม 2567

ผลที่ได้จากโครงการนี้จะทำให้นิสิตไทยและต่างชาติได้มีโอกาสดำเนินงานทางด้านวิชาการร่วมกัน รวมทั้งยังได้สัมผัสกับศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยอย่างใกล้ชิดซึ่งจะสามารถขยายผลนำไปสู่ความร่วมมือต่าง ๆ ในอนาคตได้ต่อไป

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่