ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Student

วันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2567  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีม Dongtaan Racing  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2024: Formula Student และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ณ ประเทศญี่ปุ่น  โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและผู้บริหารภาควิชา ได้ให้การต้อนรับและรายงานโครงการพัฒนารถยนต์ Formula SAE และการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2024: Formula Student โดยนิสิตได้นำเสนอผลงานและแผนงานของทีมที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแข่งขัน ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งขอบคุณผู้สนับสนุนทีม ในพิธีที่จัดขึ้น ณ อาคาร 6 ชั้น 19 อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ในการแข่งขัน TSAE Auto Challenge 2024: STUDENT FORMULA นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทีม Dongtaan Racing คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันพัฒนา ออกแบบ และสร้างยานยนต์ Student Formula รายการ TSAE Auto Challange 2024 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2567 ณ สนามแข่งรถปทุมธานี สปีดเวย์ โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 26 ทีม โดยแบ่งเป็นรถแข่งประเภท Combusion Vehical จำนวน 12 ทีม และประเภท Electronic Vehical จำนวน 14 ทีม  นิสิตทีม Dongtaan Racing  ประกอบด้วยนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วนศาสตร์และบริหารธุรกิจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ ขุนทอง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษาทีมและรับผิดชอบโครงการฯ

การได้รับรางวัลชนะเลิศครั้งนี้ นับเป็นการครองแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 4 ของทีม Dongtaan Racing  โดยปีที่ได้รับรางวัล คือ ปี พ.ศ.2560 2562 2563 และล่าสุดคือ 2567 โดยในการแข่งขันได้ับคะแนนรวม ดังนี้

– ประเภท Overall ได้รับคะแนนชนะเลิศอันดับ 1

– ประเภท Design ได้รับคะแนนชนะเลิศอันดับ 1

– การนำเสนอ Presentation ได้รับคะแนนชนะเลิศอันดับ 1

– Skid pad ได้รับคะแนนชนะเลิศอันดับ 1

– Acceleration ได้รับคะแนนชนะเลิศอันดับ 1

– Endurance ได้รับคะแนนชนะเลิศอันดับ 1

– Autocroรs ได้รับคะแนนรองชนะเลิศอันดับ 1

– Best Improvement ได้รับคะแนนรองชนะเลิศอันดับ 1

– Cost ได้รับคะแนนรองชนะเลิศอันดับ 2

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่