ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์”ระดับโลกคณะวิศวฯ ร่วมมือ บ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1 – Popular Vote Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาวคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก.คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยนิสิตคณะวิศวฯ-นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 202410 เรื่องน่ารู้ วิศวฯ มก. (บางเขน)อาจารย์คณะได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก MIIGAiK สหพันธรัฐรัสเซีย เยี่ยมชมคณะคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก NCHU ไต้หวัน นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คว้า 3 รางวัล โครงการ I-New Gen Award 2024 ในงาน”วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand New Gen Inventors Award 2024 (I-New Gen Award 2024) ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2567 จาก ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยผลงานที่ได้รับรางวัล มีดังนี้
▶️ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานเรื่อง การใช้ประโยชน์จากถ่านชีวภาพเป็นวัสดุผสมซีเมนต์เสริมในวัสดุซีเมนต์เชิงประกอบที่ยั่งยืน โดยนิสิตระดับปริญญาตรี ได้แก่ น.ส.ปัทมพร เกียงแก้ว น.ส.ณัฐณิชา เสริญวณิชกุล และ น.ส.พฤษภาพร กลั่นสมจิตต์ โดยมี รศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม และ ดร.วิชิต ประกายพรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
▶️ รางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่ ผลงานเรื่อง PACS: วัสดุพิมพ์สามมิติสำหรับการกำจัดสีย้อม โดยนิสิตระดับปริญญาโท ได้แก่ Mr.Thura Lin Htet น.ส.กุลนิษฐ์ ลาน้ำคำ และนายมนัสบดินทร์ อัศวอรุโณทัย โดยมี รศ.ดร.อรทัย จงประทีป เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
▶️ รางวัลระดับเหรียญทอง ได้แก่ ผลงานเรื่อง ผลของวัสดุคู่เชื่อมประสานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระบบของเถ้าลอยที่มีต่อสมบัติของวัสดุซีเมนต์เชิงประกอบ โดยนิสิตระดับปริญญาตรี ได้แก่ น.ส.จิดาภา เลื่อมสำรkP น.ส.ลักษมี เชื้อพุฒตาล และ น.ส.กานต์ธีรา หร่ายสินธุ์ โดยมี รศ.ดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม และ ดร.วิชิต ประกายพรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
▶️ นอกจากนี้ รศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ ได้นำผลงาน เรื่อง ความทนทานทางชีวภาพและการใช้งานของกลาสเซรามิกเป็นฟันเทียมชนิดบางส่วนติดแน่น เข้าร่วมแสดงในงานวันนักประดิษฐ์ด้วย

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่