ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

คณะวิศวฯ จัดพิธีเปิดนิทรรศการบนเส้นทาง ครั้งที่ 12 โชว์สุดยอดผลงานนวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

[คณะวิศวฯ จัดพิธีเปิดนิทรรศการบนเส้นทาง ครั้งที่ 12
โชว์สุดยอดผลงานนวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีเปิดนิทรรศการบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 12 Sustainovation Engineering 2024 – AI, Green, Innovation เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงาน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิด และมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดี โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้บริหารสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ผู้้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์ นิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมในพิธีจำนวนมาก ภายหลังพิธีเปิด คณะผู้บริหารได้เยี่ยมชมบูธผลงงานวิจัยและนวัตกรรม โดยมีอาจารย์และนิสิตเจ้าของผลงานนำเสนอผลงานต่อผู้เข้าชม ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก
ภายในนิทรรศการบนเส้นทางวิศวกรรม ครั้งที่ 12 เป็นส่วนหนึ่งของงานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2567 ภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พัฒนาโดยคณาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งผลงานที่พัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 48 ผลงาน ภายใต้แนวคิด AI, Green, Innovation นวัตกรรมอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ การสร้างหุ่นยนต์ การสร้างแบบจำลองสะพานด้วยเทคโนโลยีสามมิติ การแข่งขันการสร้างหุ่นยนต์ บูธแนะนำหลักสูตรการเรียน กิจกรรม Computer Engineering Talk#3 ในหัวข้อ เทคโนโลยี AI กับสังคม: มองไปข้างหน้า และการออกร้านอาหาร เครื่องดื่มโดยนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน
ผลงานนวัตกรรมที่จัดแสดงภายในงาน แบ่งเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มพลังงานและวัสดุที่ยั่งยืน
2. กลุ่มเทคโนโลยี นวัตกรรมและการขึ้นรูปวัสดุ
3. กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและดิจิทัล
4. กลุ่มเกษตรอัจฉริยะ
5. กลุ่มเกษตร อาหาร
6. กลุ่มหุ่นยนต์และการเกษตร
7. กลุ่มยานยนต์และอากาศยาน
8. กลุ่มหุ่นยนต์เพื่อสุขภาพและการศึกษา
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดผลงานวิจัย นวัตกรรม ได้ที่ https://www.eng.ku.ac.th/innovation2024

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่