ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

นิสิต มก. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ระดับมหาวิทยาลัย การประกวดการนำส่งดาวเทียม GISTDA School Satellite Competition 2024

ทีมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ทีมใครไม่มา บรูโน่ Mars ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย ในการประกวดการนำส่งดาวเทียม School Satellite: GISTDA School Satellite Competition 2024 จัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 17-20 มกราคม 2567 ณ Space Krenovation Park (SKP) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และวังจันทร์ วัลเลย์ จ.ระยอง

สมาชิกทีมประกอบด้วย

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ น.ส.ปัทมพร  เกียงแก้ว น.ส.ปภาวี ขุนคลัง น.ส.ธัญรดา พ่อค้าทอง นายวศิน เอียงสวาท น.ส.ณภัทรพร สุขสิน นายภัทร์รพี เทียนทอง

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ได้แก่ น.ส.กุลนิษฐ์ อดิเรกลาภสกุล

          นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นายกฤตย์ เสาวนิช และนายสุภกิจ ชินภักดี

โดยมี ผศ.ดร.พีระ พงษ์กิติวณิชกุล คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

School Satellite เป็นการแข่งขันเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสในการลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ และทดสอบดาวเทียมร่วมกับทีมวิศวกรดาวเทียมของ GISTDA ที่ผ่านประสบการณ์จากการมีส่วนร่วมออกแบบและพัฒนาดาวเทียมสำรวจโลก THEOS-2A ซึ่งกิจกรรม School Satellite ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ตอบโจทย์นโยบายสำคัญในการสร้างบุคลากรด้านกิจการอวกาศให้กับประเทศ โดยมีทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ทีม ทั้งจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา เข้าร่วมติวเข้ม ณ ศูนย์ประกอบและทดสอบดาวเทียมแห่งชาติ (AIT) อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และวังจันทร์วัลเลย์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะได้นำความรู้ไปสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดการทำงาน  ด้านอุตสาหกรรมอวกาศของประเทศไทยต่อไป

(ขอขอบคุณเนื้อหาและภาพประกอบจาก ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และ Facebook GISDA)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่