ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

นิสิตคณะวิศวฯ – คณะวิทยาศาสตร์ มก. ทีม KUWINs คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Innovative LED Lighting Pitching Project Contest

         นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. ทีม KUWINs ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการนำผลงานโครงงาน ระบบ IoT Hub สำหรับการควบคุมหลอดไฟอัจฉริยะ และศูนย์ควบคุมแห่งอนาคต สำหรับชีวิตอัจฉริยะ: IoTs Hub for smart lighting control, and future control center for smart life (Smart Rec)  เข้าร่วมการประกวดออกแบบนวัตกรรมส่องสว่างโครงการ Innovative LED Lighting Pitching Project Contest ภายใต้หัวข้อ Smart Connected Lighting Product For Sustainability ในงาน LED Expo Thailand 2023 จัดโดย LED Expo Thailand 2023 ร่วมกับบริษัท LEDOnhome Trading Co.,Ltd. และบริษัท Lighting and Equipment Public Company Limited โดยทีม KUWINs ได้เข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายสิริกร เอื้อสมศักดิ์สกุล นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ น.ส.ชนิกานต์ เกริกอิสริยะ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายฐาพล ชินกรสกุล นิสิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

ทีม KUWINs เป็น 1 ใน 5 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของการแข่งขัน และได้แสดงความสามารถในการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน และได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสิน คือ ที่มาและความจำเป็นของนวัตกรรม ระดับความใหม่ของนวัตกรรม ศักยภาพเพื่อลดการใช้พลังงาน การส่งเสริมในเชิงบวกต่อผู้ใช้งานในด้านต่าง ๆ และความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้จริงด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน ซึ่งการได้รับรางวัลชนะเลิศดังกล่าว นิสิตทีม KUWINs จะได้สิทธิร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และได้เข้าฝึกงานกับบริษัท LED Onhome Trading Co.,Ltd.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่