ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

อาจารย์คณะร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ

อ.ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ อ.ดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย 11  แห่ง และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รวมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้น ม. 6 ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้ชื่องาน “นวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีนายพรเทพ เมธาพิทักษ์ วิศวกรระดับ 9 กองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนศรีนครินทร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2566 ณ อาคารเคียงธารา เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

การจัดกิจกรรมประกวดดังกล่าว สืบเนื่องมาจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กับ กฟผ. ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้พัฒนาทักษะ ศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมลดการใช้พลังงานและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่ประเทศ อีกทั้งยังสอดรับกับเป้าหมายการมุ่งสู่ Carbon Neutrality ของประเทศด้านนวัตกรรมพลังงาน ด้านการจัดการของเสีย และด้านการเกษตร และสามารพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมสู่ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในโครงการห้องเรียนสีเขียว

(ขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook Page: ห้องเรียนสีเขียว กฟผ.)


 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่