ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

อาจารย์คณะร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ

อ.ดร.คเณศ คัจฉสุวรรณมณี อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และ อ.ดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ร่วมเป็นกรรมการตัดสินผลงานกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย 11  แห่ง และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) รวมทั้งแนะแนวการศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้น ม. 6 ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ประจำปี 2566 รอบชิงชนะเลิศ ภายใต้ชื่องาน “นวัตกรรมเทคโนโลยีสีเขียวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีนายพรเทพ เมธาพิทักษ์ วิศวกรระดับ 9 กองบำรุงรักษาโยธา เขื่อนศรีนครินทร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2566 ณ อาคารเคียงธารา เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี

การจัดกิจกรรมประกวดดังกล่าว สืบเนื่องมาจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) กับ กฟผ. ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้พัฒนาทักษะ ศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมลดการใช้พลังงานและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่ประเทศ อีกทั้งยังสอดรับกับเป้าหมายการมุ่งสู่ Carbon Neutrality ของประเทศด้านนวัตกรรมพลังงาน ด้านการจัดการของเสีย และด้านการเกษตร และสามารพัฒนาต่อยอดผลงานนวัตกรรมสู่ระดับประเทศหรือระดับนานาชาติ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในโครงการห้องเรียนสีเขียว

(ขอบคุณภาพประกอบจาก Facebook Page: ห้องเรียนสีเขียว กฟผ.)


 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่