ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษานิสิต จากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน มูลค่าทุนละ 20,000 บาท รวมจำนวน 100,000 บาท จากคุณเทสึยะ ชิโนะฮารา รองประธานกรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย เพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ผู้เรียนดี-ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสนับสนุนทุนต่อเนื่องจนเรียนถึงชั้นปีที่ 4 ในพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าวมีผู้บริหารจากทั้งสองหน่วยงาน อาจารย์ และนิสิตผู้ได้รับทุน เข้าร่วมพิธีที่จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 0203 อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยนิสิตผู้ได้รับทุน มีดังนี้
1. นายฟุรกอน ปูเต๊ะ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. นายรชต ไชยวุฒิ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
3. น.ส.ประภัสสร รัตนศิลา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
4. นายธนวินท์ วิวัฒน์วรรณผล ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
5. นายชิน ศรีวนา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่