ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน “ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์”ระดับโลกคณะวิศวฯ ร่วมมือ บ.โกลบอล เอ็นไวรอนเมนทอล เทคโนโลยี จำกัด พัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ ชนะเลิศ-รองชนะเลิศอันดับ 1 – Popular Vote Campus Challenge 2023 โดย โตโยต้า ถนนสีขาวคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีบุคลากร มก.คณะวิศวฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยนิสิตคณะวิศวฯ-นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มก. คว้าแชมป์ และรองแชมป์ ประเทศไทย Thailand Open ROS and Smart Robot Competition 202410 เรื่องน่ารู้ วิศวฯ มก. (บางเขน)อาจารย์คณะได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา จาก MIIGAiK สหพันธรัฐรัสเซีย เยี่ยมชมคณะคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทนจาก NCHU ไต้หวัน นำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ

นิสิตวิศวกรรมวัสดุได้รับรางวัล ารประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับโล่รางวัล และเหรียญทองแดง พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง “การขึ้นรูปโครงกระดูกเทียมจากไฮดรอกซีแอปาไทต์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติระบบเรซิ่น” และได้รับรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมระดับดี  ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566  ณ โรงแรม Centara Grand Central World
ผู้ได้รับรางวัลประกอบด้วย นางสาวณัฐธผลิน เลิศอภิวงศ์ นางสาวพิรญาณ์ จรรยาพูน.นายณัฐภูมิ ดาวไธสง และนายกรวิชญ์ นักคุ่ย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จงประทีป เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
(Cr. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่