ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลบุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวัน

นิสิตวิศวกรรมวัสดุได้รับรางวัล ารประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับโล่รางวัล และเหรียญทองแดง พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร จากผลงานเรื่อง “การขึ้นรูปโครงกระดูกเทียมจากไฮดรอกซีแอปาไทต์ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติระบบเรซิ่น” และได้รับรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมระดับดี  ในการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566  ณ โรงแรม Centara Grand Central World
ผู้ได้รับรางวัลประกอบด้วย นางสาวณัฐธผลิน เลิศอภิวงศ์ นางสาวพิรญาณ์ จรรยาพูน.นายณัฐภูมิ ดาวไธสง และนายกรวิชญ์ นักคุ่ย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย จงประทีป เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
(Cr. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่