ENG KU NEWS

วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับผู้แทน บ. ADVANTECH หารือความร่วมมือวิจัย วิชาการ และการพัฒนานิสิต ด้าน Internet of Thing (IoT) และ Artificial Intelligence (AI)คณะวิศวฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ปั้นอาจารย์ใหม่… สู่การทำโครงการพัฒนาวิชาการคณะวิศวฯ ร่วมงานครบ 43 ปี แห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก.คณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 122 ปี[นิสิต ป.โท คณะวิศวฯ ได้รับรางวัล Best Presentation ในการประชุม CIOD 2024]คณะวิศวฯ จัดโครงการ เส้นทางสู่การเป็นศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40มก. จับมือ พพ. – สจล. พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องทางวิชาชีพ ตรวจประเมินการออกแบบก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มก. ศรีราชา เข้าดูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการอาคารสถานที่คณะวิศวฯ จัดอบรม Service Blueprint and Lean Management

คณะวิศวฯ จัดสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยหน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ จัด สัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในหน่วยงานต่าง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานด้านพัสดุ เช่น การจัดทำเอกสารกำหนดขอบเขตและรายละเอียดการจัดหาพัสดุ/งานจ้าง (Terms of Reference: TOR) การจัดการค่าใช้จ่ายภายใต้โครงการ-งบอุดหนุน ตลอดจนข้อควรทราบสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุโดยมี รศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนา จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 9204 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 40 คน

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่