ENG KU NEWS

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
บุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวันผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ กับ Tunghai University ไต้หวัน

[นิสิต ป.โท-เอก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล ในงาน TIchE2023]

[นิสิต ป.โท-เอก ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล ในงาน TIchE2023]
🎉คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี🎉 กับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเคมี ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย 2023 (Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIchE2023) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จ.นครปฐม
นิสิตผู้ได้รับรางวัล มีดังนี้
▶️ นางสาวณิชกุล หงษ์ลอย นิสิตระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award โดยมี รศ.ดร.ปวีนา ประไพนัยนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
▶️ MISS ZEHUI DU นิสิตระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัล The Best Poster Presentation Award โดยมี ศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
▶️ นายทวีสิน จิตชัยภูมิ นิสิตระดับปริญญาโท ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
▶️นายธนาธิป สาตจีนพงษ์ นิสิตระดับปริญญาโท ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award โดยมี รศ.ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
▶️ นายจิรายุ พรจตุรวิธ นิสิตระดับปริญญาโท ได้รับรางวัล The Best Oral Presentation Award โดยมี รศ.ดร.สิริพล อนันตวรสกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
#KU #KUChE
😃😃😃
(Cr. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่