ENG KU NEWS

วันศุกร์ที่ 09 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ – สอวช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Foresight Workshop  คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 เข้าเรียนรู้กิจกรรมสร้างสรรค์และคิดเป็นระบบ[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการ

นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 – 3 Huawei ICT Competition 2022-2023

ทีมนิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในประเภท Network Track และรองชนะเลิศอันดับ 3 ในประเภท Cloud Track จากการเข้าแข่งขันทักษะด้านเครือข่ายและคลาวด์ Huawei ICT Competition Thailand 2022-2023 จัดโดย Huawei ICT Academy Thailand ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กับสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาในด้านเทคโนโลยี ให้พร้อมก้าวเข้าสู่สายอาชีพในภาคอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต โดยการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศเพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งในระดับภูมิภาค จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์
ในการแข่งขันดังกล่าว ทีมนิสิตชั้นปีที่ 4 จากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมแข่งขันและสามารถคว้ารางวัลมาครองได้ 2 รางวัล ดังนี้
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในประเภท Network Track ได้แก่ ทีม ANNAREACHABLE
สมาชิกทีม ประกอบด้วย นายภาณุพงศ์ เจริญพร นายวรเมศ ผดุงเจริญ นางสาวสมฤทัย อ่อนอําไพ โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
– รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในประเภท Cloud Track ได้แก่ ทีม MMMiko
สมาชิกทีม ประกอบด้วย นายปพนธ์ ชุณหคล้าย นายธีรธัช พิศาลสินธุ์ นายแผ่นดิน ไล้เลิศ โดยมี อ.ดร.วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่