ENG KU NEWS

วันพุธที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนาม อนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยอาจารย์คณะสมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ มก. – คณะวิศวฯ จัดโครงการ KAMP4 Open House เปิดโอกาสให้นิสิตปัจจุบัน พบปะ ฟังวิสัยทัศน์จากรุ่นพี่-นิสิตเก่าที่ประสบความสำเร็จคณบดีนำนิสิตได้รับรางวัล เข้าพบอธิการบดีนิสิตเก่าวิศวฯ มก.- วิศวกรหญิง ได้รับรางวัลวิศวกรหญิงดีเด่น ปี 2567 ในงานวันวิศวกรหญิงสากลนิสิตวิศวฯ เครื่องกล คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศกิจกรรมบริจาคโลหิตคณะวิศวฯ จับมือ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมพัฒนาด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการคณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวฯ ร่วมงาน Waste Management & Waste to Energy Asia Summit Thailand Focus 2024คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะจาก ITS อินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการทำงาน

คณะวิศวฯ มก.ร่วมมือบริษัทญี่ปุ่น สร้างโอกาสทำงานให้กับนิสิต

คณะวิศวฯ มก.ร่วมมือบริษัทญี่ปุ่น สร้างโอกาสทำงานให้กับนิสิต

รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศ;กรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ กับ Mr.Hiroyumi Tanaka President, Ryowa Co., Ltd. และ Mr.Isao Nakase President, Kawamasa Industry, Inc.
ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 ณ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีผู้บริหารของทั้งสามหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน
.
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว คณะวิศวฯ โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับบริษัท Ryowa จำกัด และบริษัท Kawamasa Industry จำกัด จะร่วมกันสร้างห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนขยายโอกาสในการทำงานให้แก่นิสิตและการลงทุนในอนาคตแก่ผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นต่อไป

(Cr. รศ.มิติ รุจานุรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่