ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

คณะวิศวฯ มก.ร่วมมือบริษัทญี่ปุ่น สร้างโอกาสทำงานให้กับนิสิต

คณะวิศวฯ มก.ร่วมมือบริษัทญี่ปุ่น สร้างโอกาสทำงานให้กับนิสิต

รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศ;กรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ กับ Mr.Hiroyumi Tanaka President, Ryowa Co., Ltd. และ Mr.Isao Nakase President, Kawamasa Industry, Inc.
ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562 ณ อาคารวิศวกรรมอุตสาหการ โดยมีผู้บริหารของทั้งสามหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน
.
ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว คณะวิศวฯ โดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า กับบริษัท Ryowa จำกัด และบริษัท Kawamasa Industry จำกัด จะร่วมกันสร้างห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนขยายโอกาสในการทำงานให้แก่นิสิตและการลงทุนในอนาคตแก่ผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่นต่อไป

(Cr. รศ.มิติ รุจานุรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่