ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

รู้จักกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนสูงสุด (GPA 3.95) ปีการศึกษา 2564

 

นาย อรรณพ นุชประเสริฐ (ยาซีน) สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • ตั้งใจเรียน และถ้าไม่เข้าใจในเรื่องอะไร จะศึกษาด้วยตนเอง จนกว่าจะเข้าใจ ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาทั้งหมดด้วยครับ เป็นช่วงชีวิตที่สนุกมากครับ

นางสาวอริฎฐา เด่นศรีเสรีกุล (น้ำตาล)
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, International Undergraduate Program (IUP)

 • หลักการเรียน/ ข้อคิด /หลักการใช้ชีวิต ที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ
  The first is to make a study plan. My plan wasn’t intense at all but somewhat consistent. I would always spend some time on weekends to review and summarize all contents I learned during the week. The second is to understand all topics. Whenever I have questions, I try my best to clarify those points. I would either go through study materials again or ask professors. The key here is to leave no questions unanswered.
  Studying is essential, and so is living your life to the fullest. I never forget to have (a lot of) time for myself. I would take this time to do whatever makes me happy. It can be either productive or non-productive as long as it gives you happiness. Don’t forget to love yourself
 • สิ่งที่ประทับใจในคณะ / สิ่งที่อยากบอก
  Firstly, I would like to thank all professors, especially in the industrial engineering department. Thank you for all the knowledge you have given. Not only did the professors provide academic mastery, but on multiple occasions, they also gave me life guidance. Thank you for giving me helping hands whenever I was in need. I truly appreciate that.
  To all my friends, we have been through a lot together in the past four years. You have made my university life very memorable. Thank you for helping me both academically and personally. I will remember every moment we share. Thank you again for everything and congratulations for your graduation. We finally made it!!
  Lastly, I would like to thank my mom for being with me through thick and thin. Thank you for always believing in me even in times when I doubt myself. Thank you for cheering me up when I am tired and want to give up. Thank you for always letting me choose my own choice and never pressuring me. Thank you for your great support and love. Sincerely thank you for everything.
 • อื่นๆที่อยากบอก
  I had a chance to join the cooperative study program (สหกิจศึกษา) in my senior year and I found that very helpful. My internship was 6-month long. It significantly helped prepare me before entering the real workforce. Getting to work for quite a long period also helped me understand myself and my skill better. And for these reasons, I would like to recommend this program to everyone.

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่