ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

กำหนดการและข้อควรปฏิบัติในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน) ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการและข้อควรปฏิบัติในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน) ประจำปีการศึกษา 2564

👩‍🎓วันซ้อมย่อย-ซ้อมใหญ่ ➡️ วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
👨‍🎓 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ➡️ วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565
▶️การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย-ซ้อมใหญ่
🔸บัณฑิตทุกคนต้องสวมชุดครุยและหมวกวิทยฐานะเสมือนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ต้องมีทรงผมถูกระเบียบและไม่ทำสีผม ทรงผมเก็บรวบให้เรียบร้อย ไม่ไว้เล็บยาวและไม่ทาเล็บ ห้ามไว้หนวดเครา
บัณฑิตจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
❌ห้ามนำสัมภาระติดตัวเข้าห้องพิธี (อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ)
ในวันฝึกซ้อมใหญ่
❌คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะไม่รับฝากสิ่งของทุกกรณี
.
ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต 👇👇
VDO ข้อปฏิบัติในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 👇👇
คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 👇👇
🔥 ทรงผมและสีผมที่บัณฑิตควรทำและไม่ควรทำในวันซ้อมย่อย-ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
❎บัณฑิตชายห้ามไว้ผมยาว ห้ามไว้หนวดเคราและจอน
❎บัณฑิตหญิงทำผมทรงเรียบร้อย
❎ห้ามทำสีผมผิดธรรมชาติ
❎ห้ามไว้เล็บยาว ห้ามทาเล็บ
😍โปรดศึกษาระเบียบ ข้อห้ามสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเคร่งครัดนะคะ 👇👇
(ที่มา: งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่