ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ รับบริจาคโลหิตร่วมแสดงความยินดี สถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มก. ครบรอบ 38 ปีคณะวิศวฯ – กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ร่วมมือทางวิชาการ เพื่อบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติธรรมชาติในภารกิจกรมฝนหลวงและการบินเกษตรคณะวิศวฯ มก. – คณะแพทย์ มก. – คณะแพทย์ มศว. – มทร.ธัญบุรี ร่วมพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ป้องกันการเลื่อนหลุดสำหรับผู้ป่วยเด็กที่ได้รับสารละลายทางหลอดเลือดดำKU Computer Engineering JOB FAIRอาจารย์คณะ ร่วมถ่ายทำรายการ แนะนำหลักสูตรนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานขอบคุณบุคลากรคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ หน่วยงานต่าง ๆคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาดอกไม้ วันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มก. ครบรอบ 68 ปี

กำหนดการและข้อควรปฏิบัติในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน) ประจำปีการศึกษา 2564

กำหนดการและข้อควรปฏิบัติในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน) ประจำปีการศึกษา 2564

👩‍🎓วันซ้อมย่อย-ซ้อมใหญ่ ➡️ วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565
👨‍🎓 วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ➡️ วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565
▶️การแต่งกายในวันฝึกซ้อมย่อย-ซ้อมใหญ่
🔸บัณฑิตทุกคนต้องสวมชุดครุยและหมวกวิทยฐานะเสมือนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ต้องมีทรงผมถูกระเบียบและไม่ทำสีผม ทรงผมเก็บรวบให้เรียบร้อย ไม่ไว้เล็บยาวและไม่ทาเล็บ ห้ามไว้หนวดเครา
บัณฑิตจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
❌ห้ามนำสัมภาระติดตัวเข้าห้องพิธี (อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ)
ในวันฝึกซ้อมใหญ่
❌คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะไม่รับฝากสิ่งของทุกกรณี
.
ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต 👇👇
VDO ข้อปฏิบัติในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 👇👇
คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และข้อปฏิบัติของผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 👇👇
🔥 ทรงผมและสีผมที่บัณฑิตควรทำและไม่ควรทำในวันซ้อมย่อย-ซ้อมใหญ่ และวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
❎บัณฑิตชายห้ามไว้ผมยาว ห้ามไว้หนวดเคราและจอน
❎บัณฑิตหญิงทำผมทรงเรียบร้อย
❎ห้ามทำสีผมผิดธรรมชาติ
❎ห้ามไว้เล็บยาว ห้ามทาเล็บ
😍โปรดศึกษาระเบียบ ข้อห้ามสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเคร่งครัดนะคะ 👇👇
(ที่มา: งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.)

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่