ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ต้อนรับคณาจารย์ จาก National Chung Cheng University ไต้หวันต้นแบบรถบรรทุก EV ใช้งานจริงที่ IKEA ผลงานร่วมของอาจารย์คณะวิศวฯ มก. ศรีราชา-บางเขน กับ บ. M-World Logisticทีมนิสิตคณะวิศวฯ กวาด 3 รางวัลใหญ่ พ่วงชมเชย การแข่งขัน KU Hackathon 2023ผู้บริหารคณะวิศวฯ เข้าพบผู้บริหาร กฟน. ร่วมยินดี-หารือความร่วมมือคณะวิศวฯ ร่วมงานวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดงาน KU Computer Engineering Job Fairคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร ม. Nagoya ญี่ปุ่น หารือความร่วมมือด้านงานวิจัยอาจารย์คณะได้รับการอนุมัติ/อนุติแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวฯ มก. ร่วมจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมเครื่องกล MERAC 2023คณะวิศวฯ รับมอบทุนการศึกษา จากนิสิตเก่าวิศวฯ รุ่น E45

[ อธิการบดี มก. พบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ]

[ อธิการบดี มก. พบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ]

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในโครงการอธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงานมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารงานระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่วนงานต่าง ๆ โดยมีบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน และนิสิต ร่วมเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารนานาชาติ (อาคาร 17) คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่