ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ มก. – ม.รังสิต – ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 สุพรรณบุรี ร่วมมือวิจัย พัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการคณะวิศวฯ จัดอบรมการยื่นขอความคุ้มครองผ่านระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มก. แบบออนไลน์คณะวิศวฯ จับมือ ซี.ซี. ออโตพาร์ท พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมนิสิตคณะวิศวฯ – คณะประมง คว้ารางวัลชนะเลิศ-รางวัลชมเชย โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 8อาจารย์คณะได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์บุคลากรและนิสิตคณะวิศวฯ ได้รับรางวัล KU SDGs 2565คณะวิศวฯ ออกบูธงาน Dek-D’s TCAS Fairคณะวิศวฯ -บุคลากรคณะ รับรางวัล โครงการพุธหรรษาเกษตรศาสตร์ มาออกกำลังกาย ปีที่ 5รู้จักกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนสูงสุด (GPA 3.95) ปีการศึกษา 2564กำหนดการและข้อควรปฏิบัติในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน) ประจำปีการศึกษา 2564

[ อธิการบดี มก. พบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ]

[ อธิการบดี มก. พบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ]

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในโครงการอธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงานมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารงานระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และส่วนงานต่าง ๆ โดยมีบุคลากรสายวิชาการ/สายสนับสนุน และนิสิต ร่วมเสนอข้อคิดเห็นเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารนานาชาติ (อาคาร 17) คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

กำหนดการและข้อควรปฏิบัติในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน) ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ »

ติดตามเราได้ที่