ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ มก. – ม.รังสิต – ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 สุพรรณบุรี ร่วมมือวิจัย พัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการคณะวิศวฯ จัดอบรมการยื่นขอความคุ้มครองผ่านระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มก. แบบออนไลน์คณะวิศวฯ จับมือ ซี.ซี. ออโตพาร์ท พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมนิสิตคณะวิศวฯ – คณะประมง คว้ารางวัลชนะเลิศ-รางวัลชมเชย โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 8อาจารย์คณะได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์บุคลากรและนิสิตคณะวิศวฯ ได้รับรางวัล KU SDGs 2565คณะวิศวฯ ออกบูธงาน Dek-D’s TCAS Fairคณะวิศวฯ -บุคลากรคณะ รับรางวัล โครงการพุธหรรษาเกษตรศาสตร์ มาออกกำลังกาย ปีที่ 5รู้จักกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนสูงสุด (GPA 3.95) ปีการศึกษา 2564กำหนดการและข้อควรปฏิบัติในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน) ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิศวฯ จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ

[ คณะวิศวฯ จัดงาน ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ ]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงาน “ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียณ’65” เพื่อให้บุคลากรคณะ นิสิตปัจจุบัน/นิสิตเก่า ได้แสดงมุทิตาจิตต่อผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมี รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี เป็นผู้แทนกล่าวแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณฯ  ภายในงานมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแด่ผู้เกษียณ การกล่าวแสดงความในใจของผู้เกษียณฯ อาจารย์อาวุโสกล่าวต้อนรับผู้เกษียณรุ่นน้อง และการแสดงจากบุคลากร ชุด “เกษียณสำราญ” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565  ณ ห้องประชุม อาคารนานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

 

 

ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ศาสตราจารย์ ดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

รองศาสตราจารย์ ดร.สันติ ชินานุวัติวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

อาจารย์สมศักดิ์ โชติชนาทวีวงศ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

นายชาญณรงค์ ไวยพจน์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

นายเพทาย ทีวะเวช ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

นายบุญมา หงษ์ทอง ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

กำหนดการและข้อควรปฏิบัติในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน) ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ »

ติดตามเราได้ที่