ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2565
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ มก. – ม.รังสิต – ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 5 สุพรรณบุรี ร่วมมือวิจัย พัฒนาอุปกรณ์ช่วยฝึกการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ป่วยเด็กสมองพิการคณะวิศวฯ จัดอบรมการยื่นขอความคุ้มครองผ่านระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มก. แบบออนไลน์คณะวิศวฯ จับมือ ซี.ซี. ออโตพาร์ท พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมนิสิตคณะวิศวฯ – คณะประมง คว้ารางวัลชนะเลิศ-รางวัลชมเชย โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 8อาจารย์คณะได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์บุคลากรและนิสิตคณะวิศวฯ ได้รับรางวัล KU SDGs 2565คณะวิศวฯ ออกบูธงาน Dek-D’s TCAS Fairคณะวิศวฯ -บุคลากรคณะ รับรางวัล โครงการพุธหรรษาเกษตรศาสตร์ มาออกกำลังกาย ปีที่ 5รู้จักกับบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คะแนนสูงสุด (GPA 3.95) ปีการศึกษา 2564กำหนดการและข้อควรปฏิบัติในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน) ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิศวฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะทูตานุทูตของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกและแอฟริกา

[คณะวิศวฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะทูตานุทูตของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกและแอฟริกา]

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการต่างประเทศ ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีต้อนรับคณะทูตานุทูตของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ประจำประเทศไทย และคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาของกลุ่มประเทศภายในภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา อาทิ สาธารณัฐแอฟริกาใต้ สาธรณรัฐเคนยา ราชอาณาจักรภูฏาน ฯลฯ พร้อมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางด้านการเกษตร ประมง สัตวบาล ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ด้านสัตวแพทยศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านชลประทาน ตลอดจนมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้แก่นักศึกษาจากภูมิภาคแอฟริกา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ในพิธีที่จัดขี้น ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

กำหนดการและข้อควรปฏิบัติในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่ สำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (บางเขน) ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ »

ติดตามเราได้ที่