ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 03 มีนาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
อาจารย์คณะวิศวฯ ให้ความรู้ด้านการสอน Coding แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2คณะวิศวฯ จัดกิจกรรม The 2nd Multi-international Workshop ส่งเสริมนิสิต นักศึกษาไทย-ต่างชาติ ร่วมกิจกรรมทางวิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมบุคลากรสายสนับสนุนภาควิชาวิศวกรรมเคมีได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 และรางวัลผลงานระดับดีการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8คณะวิศวฯ MOU กับ Curtin University ออสเตรเลีย ด้านวิชาการและวิจัย  คณะวิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จัดอบรมสัมมนา i-Leader สำหรับผู้บริหารระดับกลาง พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงคณะวิศวฯ ต้อนรับ UNOC สาธารณรัฐยูกันดา และ Curtin University  ออสเตรเลีย หารือความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (CEET)คณะวิศวฯ จัดโครงการ Path to Success ส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการคณะวิศวฯ จัดโครงการ Make New Me ส่งเสริมบุคลากรให้มีสุขภาพดีอาจารย์-นิสิต-บุคลากร คณะวิศวฯ เข้ารับรางวัลการประกวดนวัตกรรม มก. พ.ศ.2566อธิการบดีมอบเกียรติบัตรและแสดงความยินดีกับนิสิตทีม Dongtaan Racing ชนะเลิศ TSAE Auto Challenge 2024: Formula Student

นิสิตวิศวฯ ทีม SEAPUP ทำผลงานติด Top Ten ระดับโลก การแข่งขันยานยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติ ROBOSUB 2022

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนิสิตวิศวฯ ทีม SEAPUP

ทำผลงานติด Top Ten ระดับโลก

การแข่งขันยานยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติ ROBOSUB 2022

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ทีม SEAPUP สร้างชื่อ ด้วยการนำหุ่นยนต์ใต้น้ำอัตโนมัติ และสามารถทำคะแนนสูงติด 10 อันดับแรกของโลก โดยทำคะแนนในรอบสะสมคะแนนได้เป็นอันดับที่ 7 และรอบ Final ได้อันดับที่ 9 จาก 39 ทีม

จาก 39 ทีมที่เข้าแข่งจากทั่วโลก ในการแข่งขันยานยนต์ใต้น้ำไร้คนขับระดับนานาชาติ หรือ RoboSub 2022 จัดโดยขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2565 ณ เมือง College Park รัฐแมรีแลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

 

สมาชิกนิสิตทีม SEAPUP ได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ประกอบด้วยนิสิตจากภาควิชาต่างๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 20 คน ทั้งนี้ตัวแทนนิสิตที่ไปแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา คือ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่  นายวสุธร ศิริยากร (ป.เอก) นายณัฐชนันท์ ทองเต็ม และ นายอัฐพงศ์ สมบูรณ์วรากร (ป.โท) นางสาวอคิราภ์ เตชะภัทรพร (ปี 4) และนายสุวภัทร จันทรศร (ปี 2) และนิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ นางสาวเกวลี ราชวงษ์ (ปี 4) และนายณภัทร ดำเนินยุทธ (ปี 2)

โดยมี ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ และ ผศ.ดร.อัครพงษ์ พัชรรุ่งเรือง อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม และ รศ.ดร.พีระยศ แสนโภชน์ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ ผศ.ดร.ชินภัทร ทิพโยภาส อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม

นิสิตทีม SEAPUP นับเป็นทีมจากประเทศไทยทีมเดียวที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ นอกเหนือจากการได้รับประสบการณ์จากการพัฒนาหุ่นยนต์เข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ทีมยังได้รับประสบการณ์การแข่งขันระดับโลก การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึงการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการแข่งขันพัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้านหุ่นยนต์ใต้ขับไร้คนขับ

ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ทีม SEAPUP ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาหุ่นยนต์ อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท พานิคอม เอไอ จำกัด

สำหรับการแข่งขันครั้งต่อไป ทีม SEAPUP คือการเข่งขัน SAUVC 2022  จัดขึ้น ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2565

 

*****************************************************************************************************************************************

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่