ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
นิสิตวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัล Oral Presentation Awardนิสิตวิศวฯ ทีม ULTRA คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการ PTTEP Teenergyนิสิตวิศวฯ อุตสาหการได้รับรางวัลเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021นิสิตวิศวกรรมวัสดุ คว้ารางวัลดีเลิศ “องค์กร 4G หรือ 4 generation แห่งความสุข”อาจารย์/ บุคลากรสายสนับสนุน รับรางวัลเชิดชูเกียรติจาก มก.คณะวิศวฯ – องค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการคณบดี พบอธิการบดี อวยพรปีใหม่บริษัท โรงงานอาหารไทย เข้าพบคณบดีอวยพรปีใหม่นิสิตวิศวฯ ทีม SKUBA คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การปฏิบัติภารกิจและการนำเสนอ RoboCup Asia Pacific 2021คณะวิศวฯ มก. – กฟผ. MOU ร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิศวฯ – ไทยออยล์ ร่วมมือด้านวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ นายวิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด ในพิธีที่จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สิริพล อนันตวรสกุล หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี และนายพีรสุต ศรีธวัช ณ อยุธยา ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและการเงิน บริษัท ไทยออยล์ฯ ร่วมเป็นพยาน รวมทั้งมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธี

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือทางด้านวิชาการ สนับสนุนทุนการศึกษารวมทั้งการฝึกประสบการณ์การทำงานแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนการสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายให้ความรู้ระหว่างสองหน่วยงาน โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 3 ปี

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่