ENG KU NEWS

วันพุธที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มก.- บ.เบญจจินดา โฮลดิ้ง จก.วิศวฯ มก. – ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ทางวิชาการ ร่วมกับเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กว่า 30 แห่งนิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงอีก 4 รางวัล IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022นิสิตวิศวฯ ทีม FUKU ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 ทีม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมนิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021คณะวิศวฯ ร่วมพิธี MOU TAIST-Tokyo Techวิศวฯ มก. จับมือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่กองกิจการนิสิต มก. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ SAKU Sharing & KM weekคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

นิสิตคณะวิศวฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย ประจำปี 2564

นิสิตคณะวิศวฯ  ได้รับรางวัลชนะเลิศ

โครงงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย ประจำปี 2564

        นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย ประจำปี 2564 โดยนิสิตผู้ได้รับรางวัลได้เข้ารับเกียรติบัตรจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยามและประธานเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

 นิสิตผู้ได้รับรางวัล ได้แก่  

  • นางสาวณิชาลักษณ์ สวัสดิสรณ์ นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จากผลงาน “UNOSAT – GIT Applications for DRR and Climate Resilience” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัช สุขวิมลเสรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
  • นางสาวพรรษจิรา มานูญวงศ์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทโครงงานการปฎิบัติงานด้านนวัตกรรมสหกิจ จากผลงาน “การพัฒนาวัสดุไฟเบอร์ซีเมนต์ให้มีความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลลินทรีย์” โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีรัตน์ ผลศิลป์ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ และ ดร.วิชิต ประกายพรรณ Executive advisor บริษัท เฌอร่า จำกัด มหาชน

สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เป็นระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยนิสิตมีโอกาสได้ไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการสหกิจศึกษา จึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพราะนอกจากจะทำให้นิสิตสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ได้ไปปฏิบัติงานแล้ว ยังเป็นแนวทางการผลิตนิสิตและบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอีกด้วย

  

 

 

         ******************************************************************

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่