ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

ไวไว เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับและประชุมความร่วมมือด้านงานวิจัยกับทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด บริษัท ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไวไว นำโดยนายวิรกิตติ์ มิ่งโมฬี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนานวัตกรรม ณ ห้องประชุมอาคารวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีผู้บริหารและอาจารย์ในภาควิชา ร่วมต้อนรับและนำชมห้องปฏิบัติการและผลงานนวัตกรรมของภาควิชา ดังนี้
– ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านกลศาสตร์ประยุกต์ (โดย ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์) ด้านพลังงาน (โดย ผศ.ดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ) ด้านเครื่องจักรการผลิต (โดย ผศ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี) ด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine learning) (โดย ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์) ด้านของไหล-ความร้อน (โดย รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์) นอกจากนี้ รศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย ยังได้บรรยายเกี่ยวกับงานด้าน Particulate matters ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมอีกด้วย
(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
ไวไว

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่