ENG KU NEWS

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารองค์กร การประชาสัมพันธ์เชิงรุกในยุคดิจิทัลบุคลากรคณะได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ/ชำนาญงานคณะวิศวฯ จับมือ คณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์ เปิดโครงการเรียนล่วงหน้า 4+1 เรียน 5 ปี ได้ปริญญา 2 ใบ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ + ป.โท บริหารธุรกิจคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ-หารือความร่วมมือด้านวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตวิศวฯ เครื่องกล-วิศวฯ วัสดุ คว้ารางวัลชนะเลิศ แผนรณรงค์ สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในสถานศึกษา Toyota Campus Challenge 2023วิศวฯ ม.เกษตรศาสตร์ จับมือ อัลเตอร์วิม ร่วมวิจัย-พัฒนาขีดความสามารถเชิงธุรกิจ ด้านพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานคณะวิศวฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวนศาสตร์ มก. ครบรอบ 88 ปีอาจารย์คณะวิศวฯ-คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ นำเสนอผลงานในการประชุม Sino-Thai Symposium on Energy and New Materialsผู้บริหาร-อาจารย์คณะ หารือความร่วมมือด้านวิจัย-วิชาการ กับ Tamkang University, Taiwanผู้บริหาร-อาจารย์ คณะวิศวฯ หารือความร่วมมือด้านการวิจัยและวิชาการ ณ National Tsing Hua University (NTHU) ไต้หวัน

ไวไว เยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ทีมอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับและประชุมความร่วมมือด้านงานวิจัยกับทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด บริษัท ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไวไว นำโดยนายวิรกิตติ์ มิ่งโมฬี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนานวัตกรรม ณ ห้องประชุมอาคารวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีผู้บริหารและอาจารย์ในภาควิชา ร่วมต้อนรับและนำชมห้องปฏิบัติการและผลงานนวัตกรรมของภาควิชา ดังนี้
– ห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านกลศาสตร์ประยุกต์ (โดย ผศ.ดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์) ด้านพลังงาน (โดย ผศ.ดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ) ด้านเครื่องจักรการผลิต (โดย ผศ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี) ด้านการเรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine learning) (โดย ผศ.ดร.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์) ด้านของไหล-ความร้อน (โดย รศ.ดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์) นอกจากนี้ รศ.ดร.เอกไท วิโรจน์สกุลชัย ยังได้บรรยายเกี่ยวกับงานด้าน Particulate matters ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมอีกด้วย
(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล)
ไวไว

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่