ENG KU NEWS

วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ข่าวล่าสุด :
[คณะวิศวฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพร]คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะผู้แทนจาก CVAARRD ฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บุคลากรคณะวิศวฯ ร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39อาจารย์วิศวฯ โยธา เข้ารับพระราชทานรางวัล The King of Thailand’s Certificate of Excellenceนิสิตวิศวฯ เครื่องกล เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่สากล ณ ประเทศญี่ปุ่นนิสิตและอาจารย์วิศวฯ โยธา ได้รับรางวัลบทความดีเด่น การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 28คณะวิศวฯ ต้อนรับคณะวิศวฯ ม.ขอนแก่น แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษาคณะวิศวฯ จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการจัดทำโครงการพัฒนาวิชาการนิสิต ป.โท วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ดูงานการบริหารจัดการน้ำคณะวิศวฯ ต้อนรับผู้บริหาร Originn Capital หารือร่วมมือขยายผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

คณะวิศวฯ รับมอบเงินสนับสนุน 7 แสนบาท จาก บ.วินด์ชิลล์ จก. ร่วมสร้างห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกต้นแบบ ให้ รพ.พระมงกุฎเกล้า ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

คณะวิศวฯ รับมอบเงินสนับสนุน 7 แสนบาท จาก บ.วินด์ชิลล์ จก.

ร่วมสร้างห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกต้นแบบ ให้ รพ.พระมงกุฎเกล้า

ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี รับมอบเงิน จำนวน 700,000 บาท จากนายวรเสน ลีวัฒนกิจ และนายเผชิญ แสงบุษราคัม กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด ในการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และจัดสร้างห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกต้นแบบ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี ผศ.ดร.ประพจน์ ขุนทอง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ หัวหน้าโครงการจัดสร้างห้อง ร่วมรับมอบ ณ ห้องรับรอง อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)

ในการจัดสร้างห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกต้นแบบ คณะวิศวฯ สนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้คณะอีกเป็นจำนวน 700,000 บาท โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิจัยที่มีองค์ความรู้ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปรับอากาศทางการแพทย์ ร่วมมือกับบริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่รับออกแบบและติดตั้งห้องที่มีการควบคุมสภาวะอากาศในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน ASHRAE 170-2017 และมีผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับสากล รวมถึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพทางการพัฒนาและสร้างห้องและสถานที่ที่ใช้ทางการแพทย์ในสถานพยาบาลและโรงพยาบาล ตลอดจนได้รับข้อมูลและคำแนะนำจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อทางอากาศและโรคอุบัติใหม่ของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ในการวิจัย ออกแบบ และพัฒนา จัดสร้างห้องตรวจต้นแบบ

ห้องดังกล่าว ใช้ตรวจและรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี นับเป็นแห่งแรก  ในไทยที่มีห้องตรวจโควิด-19 สำหรับเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ซึ่งห้องตรวจดังกล่าวตั้งอยู่ที่หอผู้ป่วยกุมารเวช        กองกุมารเวชกรรม อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่