ENG KU NEWS

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มก.- บ.เบญจจินดา โฮลดิ้ง จก.วิศวฯ มก. – ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ทางวิชาการ ร่วมกับเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กว่า 30 แห่งนิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงอีก 4 รางวัล IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022นิสิตวิศวฯ ทีม FUKU ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 ทีม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมนิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021คณะวิศวฯ ร่วมพิธี MOU TAIST-Tokyo Techวิศวฯ มก. จับมือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่กองกิจการนิสิต มก. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ SAKU Sharing & KM weekคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ได้รับรางวัล Thailand Green Design Awards 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2021 ได้แก่
1) นายพัสกร สอนประสาร นิสิตระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ รางวัลผลงานประเภทประหยัดพลังงาน (Energy Saving) จากผลงานเรื่อง “Innovative cement composite with ultra-low embodied energy for the green architecture”
2) นางสาวทาวิณี เจรจา นิสิตระดับปริญญาตรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลผลงานประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resources Efficiency) จากผลงานเรื่อง “ผลกระทบของการใช้กระบวนการไฮโดรเทอร์มอลร่วมกับกระบวนการทางเคมีในการปรับปรุงเถ้าลอยที่ได้จากการเผาขยะต่อสมบัติของวัสดุประกอบไฟเบอร์ซีเมนต์ที่เสริมแรงด้วยเส้นใย”
ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสองรางวัลนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท เฌอร่า จำกัด มหาชน ในการพัฒนานิสิตที่มีคุณภาพทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ
Thailand Green Design Awards 2021 เป็นการประกวดผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการผลิตหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งการประกวดนี้ยังมี Popular vote อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่