ENG KU NEWS

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
ข่าวล่าสุด :
คณะวิศวฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง มก.- บ.เบญจจินดา โฮลดิ้ง จก.วิศวฯ มก. – ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม ลงนาม MOU ทางวิชาการ ร่วมกับเครือข่ายด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กว่า 30 แห่งนิสิตวิศวฯ ไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศ พ่วงอีก 4 รางวัล IEEE PES 5-Minute Student Project Pitch Competition 2022นิสิตวิศวฯ ทีม FUKU ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 50 ทีม พัฒนาระบบแอปพลิเคชันเพื่อแก้ไขปัญหาทางสังคมนิสิตวิศวฯ ทีม NOVA ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมรางวัลชมเชย การแข่งขัน MEA Hackathon for Smart Energy 2021คณะวิศวฯ ร่วมพิธี MOU TAIST-Tokyo Techวิศวฯ มก. จับมือ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ พัฒนาระบบรถไฟฟ้า-แบตเตอรี่กองกิจการนิสิต มก. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการ SAKU Sharing & KM weekคณะอุตสาหกรรมเกษตร มก. หารือด้านการวิจัย-เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะวิศวฯ มก. – รพ.ศิริราช ร่วมมือพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ ได้รับรางวัล AFEO Honorary Member Award

รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับการคัดเลือกจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ให้ได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์ AFEO Awards and Fellowship 2020 ประเภทรางวัล AFEO Honorary Member Award เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564

         รางวัลดังกล่าว เป็นรางวัลที่สหพันธ์วิศวกรรมสถานแห่งอาเซียน หรือ ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือกันระหว่างสมาคมทางด้านวิศวกรรม ใน 10 ประเทศอาเซียน โดย วสท. เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสหพันธ์นี้ด้วย ได้มอบให้แก่บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งให้บริการที่โดดเด่นในวิชาชีพวิศวกรรม ในสถาบันและ/หรือประเทศอาเซียน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาได้แก่

1) ได้สร้างผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม ของสถาบันและ/หรือชาติอาเซียน

2) ได้แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณความซื่อสัตย์และความทุ่มเทให้กับวิชาชีพวิศวกรรม

3) ได้ให้บริการที่สำคัญและโดดเด่นมากต่อการสร้างชาติและต่อประเทศบ้านเกิด

 

*******************************************

อ้างอิง:

THE AFEO DISTINGUISHED HONORARY FELLOW

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอมอบรางวัล AFEO Awards and Fellowship 2020 – วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (eit.or.th)

 

แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับเรา

ข่าวล่าสุด

ติดตามเราได้ที่